En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat, publica l’acord de la V convocatòria dels premis El CAC a l’escola. Es tracta d’uns premis instituïts pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i en els que pot participar l’alumnat i el professorat dels centres educatius dels diferents nivells no universitaris tan públics com privats de Catalunya. Els treballs que s’hi presenten hauran de tractar sobre diferents aspectes de la ràdio i la televisió. Es convoquen un total de 15 premis (amb dotació de 1.000 a 2.000 euros cadascun d’ells) per les escoles i l’alumnat, i 2 premis (un primer dotat amb 4.000 euros i un segon de 2.000 euros) pel professorat. Hi ha temps de presentar els treballs fins al 31 de març de l’any 2008. A les persones que hi estiguin interessades els hi recomano que consultin els documents de convocatòria i de sol·licitud de participació.

dogc.bmp