El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui, un acord del Consell Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels VII Premis El CAC a l’escola.

Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 15 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2008-2009 i/o 2009-2010.

Si hi esteu interessats/ades heu de presentar els impresos de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunten com a annex 2 d’aquestes bases (els trobareu en el document en pdf), i que es poden recollir al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Entença, 321, 08029 Barcelona) o també se’n pot obtenir el model d’instància al web del CAC. Si hi voleu participar també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.


dogc