El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, en la seva edició d’ahir, un acord del Consell Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels VIII Premis El CAC a l’escola.

Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 15 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2009-2010 i/o 2010-2011.

Si hi esteu interessats/ades heu de presentar els impresos de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunten com a annex 1 i 2 d’aquestes bases (els trobareu en el document en pdf), i que es poden recollir al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Entença, 321, 08029 Barcelona. Si hi voleu participar, també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.


dogc