El Departament d’Educació segueix publicant informació sobre les proves d’accés a Cicles Formatius que, aquest any 2007, presenten algunes modificacions respecte a anys anteriors. Així, divendres passat, va publicar en el seu apartat de Formació Professional la informació actualitzada en la que, a més de les condicions que han de reunir les persones que es vulguin presentar a aquestes proves d’accés, es pot consultar la normativa vigent, així com el temari i criteris d’avaluació per a les proves d’accés a Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) , i el temari i criteris d’avaluació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). També s’informa sobre els impresos de sol·licitud de diferents exempcions i altres aspectes als quals es tingui dret segons l’esmentada normativa, així com el termini i el lloc on s’han de presentar.

De moment, estan disponibles els següents impresos de sol·licitud:

Per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Currículum formatiu, professional i d’experiència

Sol·licitud de recursos addicionals necessaris per a aspirants amb necessitats específiques

Per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior:

Exempció total de la prova (persones que hagin superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, persones que compleixen algun dels requisits d’exempció de la part comuna i algun dels requisits de la part específica)

Exempció de la part comuna de la prova

Exempció de determinades matèries específiques

– Exempció de la part específica de la prova (persones que disposin del títol de tècnic/a, persones que tinguin experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat, per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència).

Currículum formatiu, professional i d’experiència

Sol·licitud de recursos addicionals necessaris per a aspirants amb necessitats específiques

menu_tit.gif