Per part de l’ISFTIC (Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado) s’està fent l’actualització i millora del programa M.A.L.T.E.D. (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational Development)  que va ser un dels pioners entre els materials didàctics interactius que es poden utilitzar en les classes d’anglès. Si el voleu consultar us aconsello que, en primer lloc, us llegiu la presentació del programa, així com el seu manual d’ús, i després ja podeu anar a la pàgina de descàrrega dels materials que us puguin interessar, o bé consultar els diferents apartats entre els quals voldria destacar els següents:

       continguts per 1r d’ESO

       continguts per 2n d’ESO

       continguts per 3r d’ESO

       continguts per 4t d’ESO

       continguts per 1r de Batxillerat

       continguts per 2n de Batxillerat

       Curs bàsic per la formació inicial del profesorat interessat

       Curs avançat per la formació del profesorat interessat

       Curs MALTED a l’aula

 

maltedattitudes maltedtravelling_abroad maltedweather_forecast malted