L’Oficina d’Accés a la Universitat ha enviat a la direcció i equips docents dels centres de batxillerat informació d’interès per al professorat de segon curs . Aquesta informació fa referència a diversos acords a què ha arribat la Comissió Coordinadora de les PAU i pot ser d’interès per a tot l’alumnat. Entre els esmentats acords, cal destacar els següents:

  1. Mantenir l’estructura dels exàmens de cadascuna de les matèries, per tant, els exàmens seran segons els models administrats en la convocatòria  de 2020 i 2021.
  2. No introduir canvis en els temaris ni en els continguts de les matèries, llevat d’aquells que corresponen a les lectures obligatòries en les matèries de  Llengua Castellana i Literatura, Llengua Catalana i Literatura, Literatura Castellana, Liretatura Catalana, Llatí, o al llistat d’obres d’Anàlisi musical (tal com ja consta en el web des del curs passat).

Tota la informació de les matèries es podrà trobar al web en les seves successives actualitzacions.

Les dates de les proves de l’any 2022 són:

  • Convocatòria de juny: dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de juny.
  • Tribunal Especial i d’Incidències: dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 de juny.
  • Convocatòria de setembre: dimarts 6 , dimecres 7 i dijous 8 de setembre.

Selectivitat | Institut Josep Lluís Sert