En el Regne Unit, la radiotelevisió pública (BBC), té una sèrie de programes d’ajuda per l’ensenyament a disposició tant d’alumnes, com del professorat i de les famílies. Estan disposats en diferents nivells, des de preescolar fins a Batxillerat i/o Cicles Formatius, i inclouen cursos de diverses matèries. No cal dir que estan íntegrament en anglès, la qual cosa els fa encara més interessants, ja que permet copsar el nivell de l’alumnat quan fa servir la llengua anglesa com a idioma de treball d’altres assignatures. Avui us voldria comentar el programa dedicat a l’ajuda pels ensenyaments de Biologia pels nivells postobligatoris. En aquest cas concret, cal diferenciar un apartat amb explicacions animades de temes concrets, i un altre dedicat a resoldre els possibles dubtes i qüestions que l’alumnat pugui plantejar al professorat.
Les animacions constitueixen l’apartat As Guru Biology i en ell, crec que cal destacar els temes següents:
Biologia cel•lular (cèl•lula animal, cèl•lula vegetal, cèl•lula procariota, comunicació intra i intercel.lular,..)
Biomolècules : glúcids (monosacàrids), lípids (triglicèrids, fosfolípids,..), proteïnes (aminoàcids i enllaç peptídic, estructura,..), i test interactiu
Genètica molecular (DNA, replicació, codi genètic, biosíntesi de proteïnes, i test interactiu).
En l’apartat de dubtes i qüestions (SOS Teacher) es poden posar per escrit o bé es pot fer una consulta de les que ja han estat plantejades.
asgurubiology