Javier Pérez Olano és un professor de l’IES Señor de Bembibre que, des de l’any 2002, té una pàgina personal dedicada l’ensenyament de les Matemàtiques de Batxillerat, i en la que cal destacar una apartat dedicat a la matemàtica recreativa en el que fa una recopilació de problemes i endevinalles (que poden ser de gran complexitat), i que pretenen que l’alumne passi una estona entretinguda intentant resoldre les qüestions plantejades.

Aquesta pàgina està estructurada en diferents apartats dels quals voldria destacar els següents:

Recopilació d’apunts en format pdf. Podeu començar consultant l’índex i després passar al tema que més us interessi (combinatòria, probabilitat, distribució binomial i normal, matrius i determinants, sistemes d’equacions, límits, derivades, integrals,…)

Recull d’exercicis sobre els diferents temes (també en format pdf): combinatòria, probabilitat, distribució binomial i normal, matrius i determinants, límits, derivades, integrals,….

Matemàtica recreativa: tal com us he comentat al començament, crec que és l’apartat més interessant, i en ell podeu trobar una àmplia col·lecció de problemes agrupats en 6 blocs diferents: I, II, III, IV, V i VI.

Enllaços a pàgines de recursos educatius per Matemàtiques (n’hi ha en castellà i en anglès).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra