Carlos Cabanillas, professor de l’IES Santiago Apóstol d’Almendralejo, és l’ànima del "Proyecto GRAMMATICVS", un portal dedicat a compartir i comentar l’aplicació de les noves tecnologies en la docència del llatí. A més a més de mantenir un blog propi (blog GRAMMATICVS), en el que es van actualitzant les notícies referents al món llatí i clàssic en general, aquest portal ofereix una sèrie de recursos entre els quals voldria destacar els següents:

Gramàtica llatina (crec molt interessant l’apartat dedicat a exercicis de traducció i qüestionaris tipus test)

Base de dades d’exemples per construccions sintàctiques.

Activitats on-line sobre cultura llatina.

Presentacions en power point (que es poden descarregar fàcilment) de temes de gramàtica com són: anàlisi de textos, anàlisi de formes verbals, declinació de substantius, infinitius, construccions de participis,…

STUBLOGS Xarxa i Pissarra