Un dels Tercers premis a Materials Educatius Curriculars amb suport electrònic concedits pel Ministerio de Educación y Ciencia en la convocatòria de l’any 2005, va estar adjudicat a Cristina Solís Ruíz per haver creat una aplicació anomenada “Ejercicios de Ortografía”, i que inclou exercicis d’ortografia de la llengua castellana disposats de tal forma que permet treballar amb paraules soltes i/o amb textos complets, i està adreçat als alumnes de tots els nivells als quals permet posar a prova de manera senzilla la seva correcció ortogràfica. Per a fer els exercicis, simplement cal triar alguna de les lletres que surten en pantalla. Com a eines d’ajuda, aquest recurs educatiu, inclou enllaços directes a la Ortografia i al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra