La professora Carmen Villamil Lucio de l’IES Jorge Juan d’Alacant manté, des de fa més de dos anys, una pàgina web anomenada “Matemáticas para todos“, amb la qual vol interessar tant a l’alumnat com al públic en general pels diferents temes de Matemàtiques. Inclou diversos apartats dins dels quals, voldria destacar el de “Matemàtiques en la Secundària” amb múltiples activitats per 3r i 4t d’ESO i, sobretot, el capítol dedicat a les Matemàtiques en el Batxillerat amb apunts i exercicis dels següents temes:

Àlgebra lineal (sistemes lineals, matrius, determinants, programació lineal)

Anàlisi de funcions (anàlisi descriptiva de funcions i gràfiques, exercicis de continuïtat de funcions, derivades i aplicacions, concepte de derivada, càlcul de derivades, aplicacions, problemes de derivades, interpolació, integral indefinida, integral definida)

Elements de probabilitats i estadística (estadística descriptiva, distribucions bidimensionals, probabilitat, distribucions de probabilitat)

Recull d’exercicis proposats i resolts

mates-para-todos.gifjorge-juan.gif