La matèria d’Història de l’art ha estat objecte de la publicació de múltiples aplicacions per la seva didàctica online i, en aquest sentit, cal destacar l’obra d’en Frederic Chordá que ha publicat vàries pàgines web dedicades a diferents aspectes d’aquesta matèria. Encara que té una pàgina principal en la que es poden consultar totes les seves obres, crec que val la pena destacar-ne les següents:

Conèixer l’art (conceptes, vocabulari, imatges, activitats, didàctica,…)

Fonaments de la Història de l’art (l’impuls artístic, crítica mimètica, crítica expressiva, crítica formalista, crítica pragmàtica, l’obra com a text, procediments artístics, metodologia, exercicis,…)

Art del Renaixement: introducció, Quattrocento (arquitectura, escultura i pintura), Cinquecento (arquitectura, Miquel Àngel com a escultor, Leonardo da Vinci, Rafael), la difusió del Renaixement,…

The Birth of Venus, by Botticelli: (en anglès, i com a model d’anàlisi visual d’imatges d’art)

Art del segle XVIII

El Palau de la Música (descripció, estructura, síntesi,…)

El Guernica de Picasso (descripció, estructura, significat,…)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra