PRESENTACIÓ de STUBLOGS

A Stucom, centre d’estudis, comptem amb un Departament d’Orientació Acadèmica des del qual volem ajudar als nostres alumnes en la tria del seu futur universitari i professional.

És per això que hem cregut necessari fer un blog que complementi les entrevistes i orientacions personalitzades, amb informacions actualitzades sobre les proves de Selectivitat i l’oferta d’estudis de Grau que es poden cursar, bàsicament a les diferents universitats públiques i privades de Catalunya, encara que també fem alguna referència a la resta de Comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Així doncs, Stublogs xarxa i pissarra, procurarà mantenir informada la comunitat educativa sobre les novetats que periòdicament es van produint respecte a les Proves d’Accés a la Universitat, i a les diferents carreres universitàries a les que es pot accedir, tant des del Batxillerat, com des dels Cicles Formatius de Grau Superior.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra