En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, surt publicada avui la convocatòria de les proves d’accés a Cicles Formatius per a aquest any 2007. En ella hi podeu trobar les dates de realització de les proves que seran:

– dia 2 de maig per l’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

– dies 30 i 31 de maig per l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

En el mateix document també surten publicades les novetats anunciades al juliol del 2006.

capsal_dogc.jpg