Un dels recursos educatius que ofereix l’ISFTIC (Instituto Superior de Formación y Recursos en red para el Profesorado) per l’aprenentatge de llengües estrangeres, s’anomena “Deutsch lernen mit Hans”, i és una aplicació informàtica que inclou múltiples exercicis per practicar de forma interactiva diferents apartats de la llengua alemanya. Els seus autors són Harry Benno Bechtold, Pilar Tárraga Poveda i Javier Godoy Tárraga, i en ella hi podem trobar arxius de text, gràfics i sonors. Per treballar amb aquesta aplicació és convenient llegir-se primer les característiques tècniques, així como la guia per l’alumnat i/o la guia pel professorat. Inclou un total de 16 fitxes amb materials didàctics referits a diferents situacions:

       ens presentem

       informació personal

       a casa

       encara a casa

       a la ciutat

       a l’escola i a la feina

       el temps lliure

       primera fitxa de repàs

       una altra vegada a la ciutat

       amb les amistats

       les festes religioses

       estudis i treball

       la família

       els mitjans de comunicació

       festes i vacances

       segona fitxa de repàs

També hi podem trobar uns quaderns de treball amb solucionaris, i una sèrie d’enllaços a pàgines que poden ser útils pel coneixement tant de la llengua com de la cultura alemanya (Diccionaris, Premsa i ràdio, Cursos a Internet, Turisme i cultura, Organismes oficials).

 

deutschdeutsch2deutsch3isftic1