María Jiménez López és professora d’Administració d’Empreses a l’IES Vall d’Hebron, i és l’autora d’una pàgina web que, amb el nom de “Recursos de fiscalitat “, ens ofereix una sèire de recursos didàctics pel Crèdit de Comptabilitat Avançada i Fiscalitat del Cicle Formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Concretament, tracta de 4 temes en cadascun dels quals ens presenta la normativa, models i programes,…, però crec que la part més interessant és la dels esquemes que considero molt útils per l’exposició didàctica d’aquests temes, i que són els següents:

       Sistema Tributari (Elements tributaris, Classificació dels Tributs)

       IVA Règim general (Esquema de funcionament de l’IVA, Sumari fet imposable, Lloc de realització del fet imposable, Requisits per a la deducció de l’IVA)

       Impost de Societats (Esquema de liquidació de l’Impost de Societats, Ajustaments de la base imposable, Deduccions per inversions i creació d’ocupació, Empreses de reduïda dimensió)

       Empresaris individuals i professionals (Esquema de liquidació de l’IRPF, Activitats Econòmiques: modalitats de tributació, Esquema estimació objectiva IRPF, Activitats Econòmiques: comptabilitat modalitats IRPF-IVA)

 

fiscalitat    iesvallhebron1