Ja falten poques setmanes per que l’alumnat de segon de Batxillerat acabi el curs, i les persones que el superin s’hagin de presentar a les proves de Selectivitat. Si bé en molts casos els exàmens que han anat fent durant el curs són molt semblants als d’aquestes proves, i per tant s’han anat preparant per superar-les, és molt convenient que tinguin ben clar quina és l’estructura de l’examen i quins són els criteris de correcció, ja que aquest dos aspectes varien segons la matèria. Per això us proposo fer un repàs, matèria per matèria, de com s’estructura i es corregeix l’examen de Selectivitat, tal com informa el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Les matèries, agrupades per àrea de coneixement, que s’inclouen en les Proves d’Accés a la Universitat, són les següents:

Àrea de Llengües (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana, Anglès, Francès, Alemany, Italià, Llatí, Grec).

Àrea de Matemàtiques (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials).

Àrea d’Economia (Economia i organització d’empresa).

Àrea de Ciències de la Nauralesa (Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra i Medi ambient).

Àrea de Ciències Socials (Història, Filosofia, Geografia, Història de l’Art, Història de la música).

Àrea d’Arts (Dibuix artístic, Fonaments del disseny, Imatge, Volum, Tècniques d’expressió graficoplàstica).

Àrea de Tecnologia (Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Mecànica, Electrotècnia).

univ-i-rec universitats