Com en altres convocatòries, l’equip responsable de la coordinació de Biologia de les PAU, ha publicat ben aviat l’examen d’aquesta matèria (així com la seva correcció prou detallada) corresponent a la convocatòria de Selectivitat de setembre.

Per tant, les persones que hi esteu interessades ja podeu consultar:

Examen

Correcció de l’examen

bio-selec-2010