Dins del pla de l’energia 2006-2015, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), organitza del 20 al 26 d’octubre, la Setmana de l’Energia 2008 que té com a lema:

Jo estalvio energia. Ella estalvia energia. Tu estalvies energia?

Amb aquesta campanya s’intenta aconseguir una inflexió en el consum d’energia que permeti un estalvi generalitzat, ja que té per objectiu conscienciar la ciutadania catalana per a millorar la gestió energètica i afavorir el canvis d’hàbits en consum energètic.

Entre els materials de difusió d’aquesta Setmana de l’Energia 2008 podeu consultar:

       Tríptic de la Setmana de l’Energia (amb consells per fer un ús responsable de l’energia).

       La Setmana Petita que aquest any està dedicada básicamente a l’energia eòlica amb possibilitat de visitar l’exposició “La força del vent a Catalunya”.

       La Setmana Tècnica de l’energia per als professionals i que inclou una sèrie d’activitats que podeu consultar en el corresponent programa i que es faran bàsicament al Parc Central del Vallès (a Sabadell).

       També és interessant, a nivell escolar, consultar el programa “El recorregut de l’energia” que està enfocat a l’alumnat de primària i secundària, i que inclou abundant material didàctic (unitats didàctiques i experiències).

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra         STUBLOGS Xarxa i Pissarra