Els alumnes de batxillerat heu de fer el Treball de Recerca durant els dos cursos del Batxillerat. El TR és una matèria més de les que formen el currículum de Batxillerat i té una importancia cabdal perquè representa un 10% de la nota final del cicle.

Com tots ja sabeu, la nota d’aquest treball és la conseqüència d’una mitjana ponderada entre la nota de seguiment (40%), la nota de la memòria (30%) i la presentació (30%). Dins de la dificultat que ja de per si té aquest treball, molt probablement és la presentació la que més preocupa els alumnes perquè cal defensar la memòria davant d’un tribunal format pel tutor del TR i dos professors més. A més, la presentació és oberta i, per tant, hi pot assistir tothom que ho vulgui (companys, altres professors, família de l’alumne…). És per això que DES DEL GRUP sTUCOM us volem donar uns petits consells per mirar de fer-vos més fàcil aquesta presentació.

 1. Cal estar en contacte amb el tutor del TR en tot moment. Ell ens ha acompanyat durant aquest viatge i pot aconsellar-nos en tots els aspectes més rellevants de la presentació.
 2. També és important pensar que hem d’exposar un treball que  portem fent i, per tant, dominant, durant any i mig. Si hem fet bé la feina, hem de saber defensar la memòria.
 3. Cal recordar també que no hem de repetir el treball en l’exposició. El tribunal se l’haurà llegit i no cal tronar a repetir el contingut de la memòria.
 4. En la mesura en que sigui possible, no hauríem perdre la calma durant l’exposició. Uns minuts abans, cal concentrar-se en el que direm i aïllar-se de l’entorn. És important també haver assajat durant els dies anteriors a casa amb la família, amb companys…
 5. Cal controlar el temps. Disposem d’un període limitat i  és important fer una exposició equilibrada, és a dir, no haver de córrer a les acabaalles perquè se’ns acabaa el temps.
 6. Hem de mirar al  públic. Els estem explicant el nostre treball d’un any i els hem de convèncer que és una gran obra, per tant, cal utilitzar els rec ursos de la comunicació no verbal per reforçar el nostre discurs.
 7. La claredat en el discurs és molt important. Som els “profes” i hem d’explicar la lliçó de manera que s’entengui perfectament. Evitem embarbussaments, repeticions, vacil·lacions… en la mesura en què sigui possible.
 8. No utilitzem vocabulari col·loquial. Estem defensant un Treball de Recerca, d’investigació i no podem parlar com si estiguéssim amb els companys a la porta de l’escola. També és convenient utilitzar un vocabulari adequat al tema del nostre treball.
 9. Estem davant d’un públic, per tant, cuidem el nostre aspecte personal el dia de la presentació. No cal anar de casament però tampoc podem anar vestits de manera inapropiada.
 10. Intentem evitar moviments propis del nerviosisme com moviments repetitius de braços i cames, balancejos a dreta i esquerra…Si els nervis no ens deixen continuar, aturem-nos un moment i respirem abans de seguir.
 11. Quan acabem d’exposar, ens faran preguntes. SI dominem el tema, com és d’esperar, no hem de patir. Possiblement ens preguntaran coses que sabem contestar. Escoltem bé la pregunta i responem amb brevetat, claredat i la major concissió possible.
 12. Si no trobem la resposta a una pregunta, no és bo “inventar-se-la”. Quedarem millor si admetem que no la sabem o que aquest aspecte del treball no l’hem investigat, que si volem salvar l’honor amb una resposta que no s’ajusta a la realitat.

Aquestes indicacions us poden ajudar a fer que el “tràngol” de la presentació sigui mínim i poden ajudar-vos a tenir una nota més alta de la presentació.  Si seguiu aquests consells, de ben segur  que arribareu a fer unes presentacions de TR com les d’alguns dels nostres alumnes que han obtingut la nota màxima. Tenint en compte que cada centèsima de punt és important, us animem a fer-ne cas i us desitgem BONA FEINA I SORT!!!