Aquesta tarda, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha fet públic el calendari i horari de les proves de Selectivitat corresponents als curs 2013-2014 i, de forma resumida us poso tot seguit les dates i hores en que es faran aquests exàmens:

Les PAU del curs 2013-2014 tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2014 i els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2014, d’acord amb el calendari i l’horari següent:

 

11 de juny / 8 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 9 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 10 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

sele2012  CICgran