Les persones que vulguin començar o continuar els seus estudis universitaris el pròxim curs 2009-2010, poden optar en certs casos a obtenir alguna de les beques i/o ajuts que les diferents administracions i/o fundacions ofereixen a travès de diverses convocatòries.

En el cas concret de Catalunya, la Generalitat té una pàgina anomenada “Web a web” en la que es pot consultar informació sobre beques, ajuts i premis, però considero que cal fer una tria dels diferents enllaços presetntats, ja que alguns són obsolets, i d’altres es refereixen a estudis que no són universitaris.

Per això us presento tot seguit un recull de pàgines, en les que podreu trobar una informació actualitzada sobre aquestes beques i ajuts per estudis universitaris:

Beques de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat universitari i d’altres estudis superiors (curs 2009-2010).

Curs 2009-10. Préstecs per al pagament fraccionat de la matrícula.

Programa de Préstecs Preferents subvencionats per als estudiants universitaris.

Becas Capacitas Fundación Universia. Curso 2009-2010.

Becas de carácter general y de movilidad para estudios universitarios.

Fundació Blanquerna.

Pàgina de Beques i ajuts d’algunes universitats catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Lleida.

agaur minist-educacion