Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: apunts

Apunts de llengua i literatura castellana per segon de Batxillerat

El professorat del Departamento de Lengua castellana y literatura de l’IES Sol de Portocarrero (Almeria), ja fa temps que manté una pàgina web anomenada Aula de Lengua castellana y Literatura en la que es poden trobar diferents apartats, com per exemple un quadern d’apunts per ESO i Batxillerat, però per aquest curs 2009-2010 s’ha posat en marxa una pàgina dedicada exclusivament als continguts d’aquesta matèria, que s’imparteixen per primera vegada en el segon curs del nou Batxillerat LOE. El nom ofical d’aquesta pàgina és “Lengua Castellana, Segundo de Bachillerato (2009-2010). IES Sol de Portocarrero”, i en ella hi podem trobar apunts molt interessants que es van actualitzant, i que es poden descarregar en forma de document o es poden consultar tema per tema.

Podem trobar-hi uns apartat dedicat al comentari de text, i tot una sèrie d’apunts dels temes següents:

Llengua castellana

El text: concepte, classificació i propietats

Concepte d’oració gramatical. El sintagma nominal: estructura i funcions

Els elements del sintagma nominal

El sintagma verbal

L’oració composta

Nivell lèxic i semàntic de la llengua

Tipus de text

El llenguatge literari

Els gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre

Els gèneres periodístics. El periodisme espanyol en el segle XX

L’assaig com a gènere literari. Evolució de l’assaig a Espanya

Literatura castellana contemporània

La poesia lírica del segle XX fins el 1939

La poesia lírica des de 1940 fins els anys 70

La poesia lírica des dels anys 70 fins l’actualitat

La narrativa del segle XX fins 1939

La narrativa des de 1940 fins els anys 70

La narrativa des dels anys 70 fins l’actualitat

El teatre del segle XX fins 1939

El teatre des de 1940 fins l’actualitat

La novel.la i el conte hispanoamericans del segle XX


ies-sol-de-porto2ies-sol-dde-portocarrero

Aprendre a estudiar

Ara que estem a punt de començar un nou curs, potser val la pena de consultar alguns del materials que es poden aplicar de forma general a qualsevol tipus d’ensenyament, com és el cas de la pàgina web que, amb el títol de “Aprender a estudiar”, publica el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), i que és obra de Raúl Martínez (professor del Colegio Villa de Móstoles). Es tracta d’un material que es pot comentar a les primeres sessions de tutoria i que consta de diferents apartats (com prendre apunts, tècniques de lectura, tècniques memorístiques, esquemes i resums, preparació d’exàmens, selectivitat, elaboració de treballs, exposicions orals,…), alguns dels quals van acompanyats d’activitats pràctiques.  En qualsevol cas, abans de començar a treballar qualsevol d’aquests apartats, és convenient consultar la guia didàctica pel professorat i les instruccions de d’us i funcionament que hi ha a la guia de l’alumne.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra