El Diari Oficial de la Generalitat va publicar, en la seva edició del passat dia 22 d’abril, l’Ordre EDU/191/2009 per la qual s’obre la convocatòria de la Mostra de produccions audiovisuals escolars, i en la que hi poden participar els centres educatius públics i els privats concertats.  En aquesta Mostra 09 s’estableixen 3 modalitats (fotografia, ràdio i televisió i vídeo), i 2 categories (Infantil i Primària, i Secundària i Batxillerat).

Les persones interessades podeu consultar:

       Bases reguladores

       Modalitats

       Calendari (del 22 d’abril al 15 de maig)

       Procés d’inscripció i lliurament dels treballs

       Recursos disponibles

       Mostres i premis d’edicions anteriors

 

mostra09      dep_educacio