STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: calendari preinscripció (pàgina 2 de 2)

Preinscripció i matrícula universitària 2014: informació general, dates i terminis

Per accedir a les Universitats públiques catalanes (i la Universitat de Vic) cal fer la preinscripció universitària i per això, en la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la RESOLUCIÓ ECO/937/2014, de 28 d’abril, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2014-2015 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i això permet actualitzar les dates dels períodes de preinscripció i matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2014-2015, de tal manera que els terminis de la Preinscripció universitària 2014 queden establerts de la següent manera:

–       Convocatòria de juny: del 3 de juny al 4 de juliol (ambdós inclosos).

–       Convocatòria de setembre: 25 i 26 de setembre.

La preinscripció universitària es farà per via telemàtica a l’adreça https://accesnet.gencat.cat, a l’apartat Preinscripció universitària.

Els resultats del procés de preinscripció i, per tant, la corresponent assignació de places, es podran consultar per Internet a través del portal accesnet (des del qual ja s’hauran fet també els tràmits de les PAU i la matrícula), i està previst que aquests resultats es facin públics els següents dies:

Convocatòria de juny

1a assignació: 11 de juliol.

2a assignació: 24 de juliol.

1a reassignació: 3 de setembre.

2a reassignació: 17 de setembre

3a reassignació: 22 de setembre

Posteriors reassignacions: cada 15 dies fins el 24 d’octubre.

Convocatòria de setembre

Assignació: 2 d’octubre.

Primera reassignació: 13 d’octubre

En qualsevol cas es recomana als estudiants que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquest portal accesnet, sense esperar la recepció de cap altra notificació.

Així mateix, cal tenir en compte que, per accedir als estudis de ciències de l’activitat física i de l’esport, cinema i mitjans audiovisuals, pilot d’aviació comercial i operacions aèries i traducció i interpretació (anglès), cal superar unes proves d’aptitud personal i els alumnes interessats han de seguir aquest calendari:

Matrícula de les proves d’aptitud personal: a l’adreça telemàtica https://accesnet.gencat.cat.

Termini de matrícula de les proves d’aptitud personal: del 3 al 10 de juny de 2014.

Publicitat del resultat de les proves d’aptitud personal: el 30 de juny de 2014.

Aquest any, i per primera vegada,  també s’han de fer proves d’aptitud personal per accedir als estudis d’educació infantil i d’educació primària per les que cal seguir aquests tràmits:

Matrícula de les proves d’aptitud personal per Educació Infantil i Educació Primària: a l’adreça telemàtica

https://accesnet.gencat.cat

Termini de matrícula de les proves d’aptitud personal per Educació Infantil i Educació Primària:

Estudiants amb el títol de batxillerat o assimilats: del 5 al 12 de maig de 2014.

Estudiants procedents de CFGS o assimilats: del 14 al 20 de maig de 2014.

Estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat a Catalunya: del 22 de maig al 2 de juny de 2014.

Publicitat del resultat de les proves d’aptitud personal: el 30 de juny de 2014.

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s’han de matricular en el centre on hagin d’iniciar els seus estudis, i és molt important recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

Respecte als terminis de la matrícula universitària pel curs 2014-2015 han quedat establerts de la manera següent:

Convocatòria de juny:

– Estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny: del 15 al 18 de juliol de 2014.

– Per als estudiants assignats entre la segona i la vuitena preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny, entre el 11 i el 15 de juliol de 2014 s’activarà al portal Accesnet el tràmit Assignació definitiva. Els estudiants que facin aquest tràmit hauran de formalitzar la matrícula el 18 de juliol de 2014.

Estudiants assignats en qualsevol de les preferències sol·licitades en la segona assignació de places de la convocatòria de juny: del 25 al 29 de juliol de 2014.

Entre el 24 de juliol i l’1 de setembre s’activarà al portal Accesnet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places; l’estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència haurà de fer aquest tràmit si vol continuar en el procés de reassignació de places. En cas de no fer aquest tràmit, el seu procés de preinscripció haurà finalitzat i la seva assignació serà definitiva.

– Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny i successives: en la data que se’ls comuniqui en el moment de fer-se pública la reassignació.

– Estudiants que obtinguin plaça en la convocatòria de setembre: el dia 3 d’octubre de 2014.

Cal tenir present que respecte a les assignacions de places de la convocatòria de juny es poden donar diverses situacions que, de forma resumida,  són les següents:

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant.

1a assignació de places (11 de juliol)

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 15 al 18 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Aquest estudiant ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 11 i 15 de juliol.

L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

L’estudiant haurà de matricular-se el 18 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (24 de juliol) per intentar millorar la seva assignació.

L’estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 24 de juliol.

Si espera a la segona assignació, l’estudiant només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:

Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.

Millora la seva assignació.

En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.

Per exemple, si a la primera assignació de places (11 de juliol) un estudiant té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (24 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència

Aquest estudiant ha d’esperar a la segona assignació de places (24 de juliol).

 Segona assignació de places (24 de juliol)

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 24 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s’hauran de matricular del 25 al 29 de juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada.

Consell Interuniversitari Catalunya  universitats  DOGC  preinscripció

Preinscripció i matrícula universitària 2013: informació general, dates i terminis

Ja fa alguns dies, el Consell Interuniversitari de Catalunya, va publicar un document prou interessant anomenat Preinscripció 2013: Accés i admissió a la Universitat,i que explica abastament tot el procés en que es veuran immersos ben aviat els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior que vulguin fer estudis universitaris el pròxim curs 2013-2014. En aquest document hi podeu trobar informació sobre les vies d’accés a la Universitat, les proves de Selectivitat i el procés de preinscripció i matrícula universitària amb quadres esquemàtics i exemples de les diferents situacions en que es pot trobar l’alumnat en tot aquest procés.

Per altra banda, en la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la RESOLUCIÓ ECO/962/2013, de 22 d’abril, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2013-2014 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic, i això permet actualitzar les dates dels períodes de preinscripció i matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2013-2014, de tal manera que els terminis de la Preinscripció universitària 2013 queden establerts de la següent manera:

–       Convocatòria de juny: del 4 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos).

 

–       Convocatòria de setembre: 18 i 19 de setembre.

Els resultats del procés de preinscripció i, per tant, la corresponent assignació de places, es podran consultar per Internet a través del portal accesnet (des del qual ja s’hauran fet també els tràmits de les PAU i la preinscripció), i està previst que aquests resultats es facin públics els següents dies:

Convocatòria de juny

 

1a assignació: 11 de juliol.

2a assignació: 25 de juliol.

1a reassignació: 6 de setembre.

2a reassignació: 17 de setembre

3a reassignació: 23 de setembre

Posteriors reassignacions: cada 15 dies, a partir del 23 de setembre i fins el 23 d’octubre.

Convocatòria de setembre

 

Assignació: 25 de setembre.

Primera reassignació: 7 d’octubre

En qualsevol cas es recomana als estudiants que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquest portal accesnet, sense esperar la recepció de cap altra notificació.

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s’han de matricular en el centre on hagin d’iniciar els seus estudis, i és molt important recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

Respecte als terminis de la matrícula universitària pel curs 2013-2014 han quedat establerts de la manera següent:

Convocatòria de juny:

Estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny: del 15 al 19 de juliol de 2013.

– Per als estudiants assignats entre la segona i la vuitena preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny, entre el 12 i el 16 de juliol de 2013 s’activarà al portal Accesnet el tràmit Assignació definitiva. Els estudiants que facin aquest tràmit hauran de formalitzar la matrícula el 19 de juliol de 2013.

Estudiants assignats en qualsevol de les preferències sol·licitades en la segona assignació de places de la convocatòria de juny: del 26 al 30 de juliol de 2013.

Entre el 25 de juliol i el 4 de setembre s’activarà al portal Accesnet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places; l’estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència haurà de fer aquest tràmit si vol continuar en el procés de reassignació de places. En cas de no fer aquest tràmit, el seu procés de preinscripció haurà finalitzat i la seva assignació serà definitiva.

Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny i successives: en la data que se’ls comuniqui en el moment de fer-se pública la reassignació.

– Estudiants que obtinguin plaça en la convocatòria de setembre: els dies 26 i 27 de setembre de 2013.

Cal tenir present que respecte a les assignacions de places de la convocatòria de juny es poden donar diverses situacions que, de forma resumida,  són les següents:

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant.

1a assignació de places (11 de juliol)

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 15 al 19 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Aquest estudiant ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 12 i 16 de juliol.

L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

L’estudiant haurà de matricular-se el 19 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (25 de juliol) per intentar millorar la seva assignació.

L’estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 26 de juliol.

Si espera a la segona assignació, l’estudiant només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:

Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.

Millora la seva assignació.

En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.

Per exemple, si a la primera assignació de places (11 de juliol) un estudiant té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (25 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència

Aquest estudiant ha d’esperar a la segona assignació de places (25 de juliol).

 Segona assignació de places (25 de juliol)

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 26 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s’hauran de matricular del 26 al 30 de juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada.

 DOGC Consell Interuniversitari Catalunya universitats

Preinscripció i matrícula universitària 2012: dates i terminis

La Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ja ha fet públiques les dates dels períodes de preinscripció i matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013, de tal manera que els terminis de la Preinscripció universitària 2012 queden establerts de la següent manera:

–       Convocatòria de juny: del 5 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos).

–       Convocatòria de setembre: del 21 al 25 de setembre (ambdós inclosos).

Els resultats del procés de preinscripció i, per tant, la corresponent assignació de places es podran consultar per Internet a través del portal accesnet (des del qual ja s’hauran fet també els tràmits de les PAU i la preinscripció), i està previst que aquests resultats es facin públics els següents dies:

Convocatòria de juny

1a assignació: 12 de juliol.

2a assignació: 26 de juliol.

1a reassignació: 14 de setembre.

Posteriors reassignacions: cada 15 dies, a partir del 14 de setembre i fins a finals d’octubre.

Convocatòria de setembre

Assignació: 28 de setembre.

En qualsevol cas es recomana als estudiants que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquest portal accesnet, sense esperar la recepció de cap altra notificació.

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s’han de matricular en el centre on hagin d’iniciar els seus estudis, i és molt important recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

Cal tenir present que respecte a les assignacions de places de la convocatòria de juny es poden donar diverses situacions que, de forma resumida,  són les següents:

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant.

1a assignació de places (12 de juliol)

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 16 al 20 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Aquest estudiant ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

 • El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 13 i 17 de juliol.
 • L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 18 de juliol.
 • L’estudiant haurà de matricular-se el 20 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (26 de juliol) per intentar millorar la seva assignació.

 • L’estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 26 de juliol.
 • Si espera a la segona assignació, l’estudiant només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:
  • Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.
  • Millora la seva assignació.
 • En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.
 • Per exemple, si a la primera assignació de places (12 de juliol) un estudiant té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (26 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència

Aquest estudiant ha d’esperar a la segona assignació de places (26 de juliol).

 

Segona assignació de places (26 de juliol)

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 26 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s’hauran de matricular del 27 al 31 de juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada.

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant. També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.

Situació 1Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliol. L’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliolL’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

Novetat de la preinscripció de 2012: Aquest estudiant, tot i estar matriculat, ha de decidir si es queda definitivament amb la preferència assignada o vol continuar en el procés de reassignació de places per intentar millorar la seva assignació.

 • Si l’estudiant vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, s’ha de matricular i no ha de fer cap altre tràmit. L’estudiant ha de ser conscient que, en aquest cas, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Si l’estudiant vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la seva assignació, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places.
  • Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre.
  • Aquest tràmit també el pot fer un estudiant que finalment ha decidit no matricular-se, però aquest estudiant ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada.
  • La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència
Aquest estudiant ha de decidir si vol continuar en el procés de preinscripció per poder obtenir una assignació o bé si vol que el seu procés de preinscripció finalitzi.
 • Si l’estudiant vol continuar en el procés de preinscripció, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places. Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre. La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
 • Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

  Primera reassignació de places (14 de setembre)

L’estudiant que entre el 26 de juliol i el 10 de setembre hagi fet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places, tant si ja està matriculat, com si no es va matricular o no havia estat assignat, haurà de consultar la pàgina web https://accesnet.gencat.cat per comprovar si:

 • Ha millorat la seva assignació.
 • Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat, en el cas que no estigués assignat en cap preferència.
Si ha millorat la seva assignació o bé està assignat per primera vegada en una de les preferències sol·licitades, haurà de matricular-se en el centre assignat el dia 17 de setembre.
També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.
L’estudiant haurà de consultar les reassignacions següents per comprovar si la seva situació ha canviat.

 

Respecte als terminis de la matrícula universitatria pel curs 2012-2013 han quedat establerts de la manera següent:

Convocatòria de juny:

–       Assignats en primera preferència: del 16 al 20 de juliol.

–       Matrícula de la segona assignació: del 27 al 31 de juliol.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

Convocatòria de setembre:

–       Assignats: de l’1 al 3 d’octubre.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

   

Calendari de la preinscripció i matriculació universitària 2011

Les persones que vulguin accedir al primer curs de qualsevol estudi de Grau en alguna de les universitats públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV), o bé a la universitat de Vic (UVic), han de fer la preinscripció universitària.

Es tracta d’un procés que s’ha de formalitzar per Internet a través del portal accesnet en el que cal registrar-se com usuari, i en el que es podran anar consultant els resultats de la Selectivitat, així com les notes de tall (per si us pot servir d’orientació, consulteu les notes de tall 2010) i les assignacions de places universitàries.

Per tal d’oficialitzar els terminis d’aquest procés, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui, la RESOLUCIÓ ECO/1358/2011, de 17 de maig, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2011-2012 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic.

Si la voleu consultar, veureu que els terminis per fer la preinscripció són els següents:

–       Presentació de preinscripcions en la convocatòria de juny: del 7 de juny al 5 de juliol de 2011.

–       Presentació de preinscripcions en la convocatòria de setembre: del 23 al 27 de setembre de 2011.

Voldria destacar que en el transcurs d’aquest període de temps es poden modificar les preferències un cop feta la preinscripció en la convocatòria de juny: fins al 5 de juliol de 2011. És a dir, pot ser convenient fer-ho quan ja se sàpiguen els resultats de la Selectivitat i, si cal, el canvi de preferències es farà telemàticament al web https://accesnet.gencat.cat

També podreu veure que la primera assignació de la convocatòria de juny es publicarà el 19 de juliol de 2011, i que hi haurà successives reassignacions fins mitjans d’octubre.

Respecte als terminis per fer la matrícula universitària, i tenint en compte que si no es formalitza la matrícula (que s’ha de fer en la Facultat o Escola universitària assignada) en el període marcat, es perd l’assignació corresponent, són els següents:

– Estudiants que obtinguin la primera preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny: del 22 al 28 de juliol de 2011.

– Estudiants que obtinguin la segona o posteriors en la convocatòria de juny: del 5 al 8 de setembre de 2011.

– Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny i successives: en la data que se’ls comuniqui en el moment de concedir la reassignació.

– Estudiants que obtinguin plaça en la convocatòria de setembre: del 5 al 7 d’octubre de 2011

Finalment us voldria comentar que, si consulteu l’apartat de “Preguntes freqüents”, hi podeu trobar moltes vegades la resposta als vostres dubtes sobre el procés de preinscripció i matriculació i, en qualsevol cas, us podeu adreçar (personal o telemàticament) a les diferents oficines d’orientació per a l’Accés a la Universitat:

 

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat

Plaça Bonsuccés, 5-6.

08001 Barcelona.

Telèfon: 93.223.03.23/93.223.25.91.

Adreça electrònica: accesnet.sur@gencat.cat

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Girona

Universitat de Girona.

Edifici CIAE (Centre d’Informació i Assessorament als Estudiants).

Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés.

Campus Montilivi.

17071 Girona.

Telèfon: 972.41.98.54.

Adreça electrònica: acces@udg.edu

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Lleida

Universitat de Lleida.

Plaça Víctor Siurana, 1.

25003 Lleida.

Telèfon: 973.70.21.25.

Adreça electrònica: aga@aga.udl.cat

Horari: de 9.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Manresa

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa.

Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73.

08242 Manresa.

Telèfon: 93.877.72.03/93.877.72.04.

Adreça electrònica: epsem@epsem.upc.edu

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Mataró

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

Escola Universitària del Maresme.

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana).

08302 Mataró.

Telèfon: 93.169.65.01.

Adreça electrònica: preinscripcio@tecnocampus.cat

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tarragona

Universitat Rovira i Virgili.

Campus Sescelades.

Edifici Serveis Centrals.

Avinguda Països Catalans, 5-7.

43007 Tarragona.

Telèfon: 977.55.95.12.

Adreça electrònica: preinscripcio@urv.cat

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tortosa (fins al 31 d’agost de 2011)

Universitat Rovira i Virgili.

Carrer Teodor González, 43.

43500 Tortosa.

Telèfon: 977.44.9740/977.44.97.47/977.44.97.53.

Adreça electrònica: cte.secretaria@urv.cat

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres i dilluns de 16.00 a 17.30 hores.

El mes de juliol de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

Seu a Tortosa (a partir de l’1 de setembre de 2011)

Universitat Rovira i Virgili.

Avinguda Remolins, 13-15.

43500 Tortosa.

Telèfon: 977.44.9740/977.44.97.47/977.44.97.53.

Adreça electrònica: cte.secretaria@urv.cat.

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres i dilluns de 16.00 a 17.30 hores.

 

Seu a Vic

Universitat de Vic.

Carrer Sagrada Família, 7.

08500 Vic.

Telèfon: 93.886.12.22.

Adreça electrònica: aga@uvic.cat

Horari: de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous; de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, el divendres. Durant els mesos de juliol i agost, de 10.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

 

 

Calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2008-2009

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui (dia 2 de juny), la RESOLUCIÓ IUE/1638/2008 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa , per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2008-2009.

Si la consulteu podreu veure que, a més a més, de les dates i terminis de la preinscripció i la matrícula, també hi podeu trobar les dates en que es faran públics els resultats de la primera assignació de places (el dia 16 de juliol), i de les successives reassignacions (fins al mes d’octubre).

Entrades més recents »