Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: carnet

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2011-2012

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2011-2012, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus). Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2010-2011

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2010-2011, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus). Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

carnet-docent

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2008-2009

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, i tal com ja va passar el curs anterior, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2008-2009, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus).

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir les dades corresponents i, un cop el tingueu imprés, s’ha de signar i segellar per part de la direcció del centre escolar en el qual esteu treballant.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra