Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: correccions (Pàgina 1 de 2)

Selectivitat 2018 per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys: informació actualitzada sobre les proves i el calendari i horari d’aquesta convocatòria

Com que les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys, poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, i/o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament, i aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca, a través del Canal Universitats ha actualitzat la informació a la seva pàgina web d’accés a la universitat.

 En el cas de l’accés per a més grans de 25 anys i, de forma resumida, voldria destacar els punts que considero més importants, com són els següents:

 –       Requisits per poder presentar-se a les proves

–       Matrícula a les proves (el termini per formalitzar la matrícula és del 14 al 28 de febrer de 2018 per a totes les universitats catalanes).

 –       Estructura de la prova

–     Temaris i informació dels exàmens: fase general (Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana, Llengua estrangera), fase específica (Biologia, Dibuix tècnic, Estadística, Economia de l’empresa, Filosofia, Física, Geografia, Història contemporània, Història de l’art, Literatura, Matemàtiques, Química)

 –       Exàmens i criteris de correcció de les darreres convocatòries

 –      Calendari i horari de les proves

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 tindran lloc els dies 14 d’abril i 21 d’abril de 2018, amb l’horari següent:

 Fase general

14 d’abril (dissabte)

 De 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats.

 De 9.00 h a 10.30 h: comentari de text.

 De 11.00 h a 13.30 h: els exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

 Fase específica

 21 d’abril (dissabte)

 De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

 De 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada.

 

En el cas de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys podeu consultar els principals apartats següents:

Requisits per poder presentar-se a les proves

Matrícula a les proves (el termini per formalitzar la matrícula és del 14 al 28 de febrer de 2018 per a totes les universitats catalanes).

Estructura de la prova

Temaris i estructura dels exàmens (Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana)

Exàmens i criteris de correcció de les darreres convocatòries

Calendari i horaris de les proves

 Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 tindran lloc el dia 14 d’abril de 2018, amb l’horari següent

 14 d’abril (dissabte)

 De 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats

 De 9.00 h a 10.30 h: comentari de text.

 De 11.00 a 13.00 h: els exàmens de llengua (catalana i castellana)

Igualment voldria destacar que també es pot fer l’accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral o professional.

sele2012  universitats Consell Interuniversitari Catalunya

Selectivitat 2017: Criteris específics de correcció i qualificació, i enunciats dels exàmens (convocatòria de juny, 1r dia)

La Secretaria per a Universitats i Recerca va publicant, a través del seu Canal Universitats, i a mesura que s’acaben les proves, els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents a la convocatòria de juny del 2017. Cal tenir en compte que, en alguns casos, només es publiquen de moment els esmentats criteris però, en el cas de moltes matèries (les que us marco en lletra negreta), es pot consultar l’examen i/o la seva correcció més o menys completa. Més endavant ja es publicaran tots els exàmens i les correccions corresponents.

De moment hi trobareu els criteris de correcció i qualificació de les matèries de les quals s’estan fent les proves el dia d’avui, i que són les següents:

Llengua castellana (examen)

Llengua catalana (examen)

Anàlisi musical (examen)

Economia de l’empresa (examen)

Química (examen)

Literatura castellana (examen)

Dibuix tècnic (examen)

sele2012

Selectivitat 2014 (convocatòria de setembre, 1r dia): Criteris específics de correcció i qualificació i enunciats dels exàmens

La Secretaria d’Universitats i Recerca, ja ha començat a publicar els enunciats i els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents a la convocatòria de setembre del 2014. Cal tenir en compte que, en certs casos, només es publiquen de moment els esmentats criteris però, en el cas de la majoria de matèries (les que us marco en lletra negreta), es pot consultar la seva correcció més o menys completa. També us poso, a mesura que es van publicant, i al costat de cada matèria, l’enunciat de l’examen.

De moment hi trobareu els criteris de correcció i qualificació i els enunciats dels exàmens de les matèries de les quals s’han fet les proves el dia d’avui i que són les següents:

Llengua castellana i literatura (examen)

Llengua catalana i literatura (examen)

Disseny (examen)

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (examen)

Ciències de la Terra i del medi ambient (examen)

Literatura catalana (examen)

Dibuix tècnic (examen)

sele2012  Consell Interuniversitari Catalunya  pau (sobre les)

Selectivitat 2013 (convocatòria de setembre, 3r i últim dia): Criteris específics de correcció i qualificació i enunciats dels exàmens

Avui que ja s’acaben les proves de la Selectivitat de la convocatòria de setembre, la Secretaria d’Universitats i Recerca, segueix publicant els enunciats dels exàmens així com els criteris de correcció i qualificació de les diferents matèries examinades i, com en els dies anteriors, hi ha alguns casos (les matèries que us marco en negreta) en que aquests criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes que han sortit.

 Podeu consultar els criteris de correcció de les següents matèries:

 

Geografia (examen)

 

Física (examen)

 

Cultura audiovisual (examen)

 

Grec (examen)

 

Biologia (examen)

 

Anàlisi musical (examen)

 

Economia de l’empresa (examen)

 

Química (examen)

 

Història de l’art  (examen)

 

Electrotècnia (examen)

sele2012 pau (sobre les)

Selectivitat 2008: exàmens i correccions

Per part del Comissionat per a Universitats i Recerca, s’ha actualitzat la pàgina de les Proves d’accés a la Universitat (PAU), i dins d’ella, s’han publicat tots els enunciats dels exàmens de Selectivitat d’aquest any 2008 (tant els corresponents a la convocatòria de juny com el de la convocatòria de setembre). També s’han fet públiques la major part de les correccions d’aquests exàmens i cal esperar que, tal com ha passat en anys anteriors, ben aviat es puguin consultar totes les correccions.

Per si voleu consultar-ho directament, us poso tot seguit el llistat de matèries de les que podeu trobar l’examen (en cursiva) i la correcció (en negreta) de la convocatòria de juny i/o de setembre:

Llengua catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)  

Llengua castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Literatura catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Literatura castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Anglès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Francès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Alemany: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Italià: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Llatí: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Grec: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Matemàtiques: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Matemàtiques aplicades a les ciències socials:juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Economia i organització d’empresa: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Física: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Química: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Biologia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Ciències de la Terra i medi ambient: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Filosofia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Geografia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història de l’art: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història de la música: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Dibuix artístic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Fonaments del disseny: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Imatge: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Volum: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Tècniques d’expressió gràfico-plàstica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Dibuix tècnic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Tecnologia industrial: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Mecànica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Electrotècnia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

« Entrades més antigues