Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: curs 2013-2014

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2013-2014)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/642/2014, de 13 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2013-2014, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol.licitud d’inscripció dins del termini del 30 de maig al 6 de juny de 2014 a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució..

Les proves es realitzaran el dia 30 de juny de 2014, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

 DOGC

Selectivitat 2014: calendari i horari de les proves

Aquesta tarda, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha fet públic el calendari i horari de les proves de Selectivitat corresponents als curs 2013-2014 i, de forma resumida us poso tot seguit les dates i hores en que es faran aquests exàmens:

Les PAU del curs 2013-2014 tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2014 i els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2014, d’acord amb el calendari i l’horari següent:

 

11 de juny / 8 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 9 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 10 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

sele2012  CICgran

Convocatòria de Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2013-2014

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dia d’avui (19-08-2013), una Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, o sigui una Resolució del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari, o bé, de Batxillerat, Cicles Formatius o Programes de Qualificació Professional Inicial (tant en centres públics com en centres privats concertats), en el curs 2013-2014.

Si llegiu aquesta Resolució, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… . A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la seu electrònica del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, tenint en compte que el termini per fer-ho s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2013 pels estudis universitaris i el 30 d’octubre de 2013 pels estudis no universitaris.

boe2012  Minist Educación

Preinscripció universitària juny 2013: llista actualitzada de centres d’estudi i places disponibles

Per tal d’ampliar la informació disponible per l’alumnat que es vulgui preinscriure a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic pel curs 2013-2014, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha publicat un document que, amb el nom de “Preinscripció universitària de Catalunya2013: llista de centres d’estudi“,  és un resum alfabètic de tots els  Graus que es podran cursar a les Universitats esmentades, així com del nombre de places ofertades de cadascun d’ells i, en el cas que es tracti d’un centre privat adscrit (o bé de la Universitat de Vic), del preu aproximat de la matrícula.

És important recordar que el procés de preinscripció universitària comença demà (dia 4 de juny) i acabarà el dia 3 de juliol, i us recomano que, abans de fer-la, us llegiu l’article que, sobre Preinscripció i matrícula universitària 2013: informació general, dates i terminis, vaig publicar fa pocs dies.

preinscripció  universitats