Edusport és un projecte de l’Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, depenent del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, i que ha estat dut a terme per un grup de treball format per diferents especialistes, i que proposa facilitar el desenvolupament pedagògic per l’àrea d’Educació Física dels continguts bàsics del currículum d’aquesta matèria per l’ESO i el Batxillerat. Inclou materials que tenen diferents nivells d’interactivitat, i que pot ser útil tant al Professorat d’Educació Física, com a l’alumnat d’aquesta matèria i al públic en general. Inclou una gran quantitat de material didàctic que considero molt interessant i que està estructurat en els següents apartats:

       Recursos pel Professorat: unitats didàctiques, mapes conceptuals, eines pedagògiques, l’esport i l’actividad física, …

       Recursos per l’alumnat: el món de l’esport, sortides professionals en Educació Física,…

       Recursos pel públic en general: consells per la pràctica de l’esport, articles divulgatius,…

 

escudo-mepsyd   isftic