Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Genètica

Biologia per segon de Batxillerat

Amb el nom de Revista de Ciències, el professorat del Departament de Ciències Naturals de l’IES Josep Miquel Guàrdia, a Alaior (Menorca), manté des de fa un cert temps, un blog en el qual comenten diferents aspectes i notícies relacionades amb el món científic i la seva actualitat. Però, dins del blog, hi podem trobar una pàgina que considero molt interessant com a eina de reforç i ajuda en l’ensenyament de la Biologia de Batxillerat. S’anomena Llibre de Biologia per 2on de Batxillerat, i consta d’una recopilació de materials propis i/o de diversos autors, incloent diferents apartats dels quals us voldria destacar els següents:

Apunts: Bioelements i biomolècules inorgàniques, Glúcids, Lípids, Proteïnes, Enzims, Àcids nucleics, La cèl.lula, Metabolisme, Fotosíntesi, Fotosíntesi (amb animacions), Conceptes de Genètica, Lleis de Mendel, Genètica molecular, Microbiologia, Virus, Microorganismes, Immunologia.

Animacions (amb la corresponent explicació): Genètica molecular, Replicació del DNA, Transcripció i traducció, Enginyeria genètica, Cicle cel.lular, mitosi i meiosi, Microbiologia, Immunologia, Metabolisme.

Presentacions: Àcids nucleics, La cèl.lula, Sistema immunitari.

Resums esquemàtics: Biologia de segon, Microbiologia.


ies-josep-miquel-guardiabio2batmenorca

Animacions de Biologia en 3-D

El Dolan DNA Learning Center (DNALC) és una institució privada que té la seva seu a la ciutat de Nova York, i que està dedicada a treballs d’investigació en genètica molecular, així com a la divulgació i ensenyament on-line dels conceptes bàsics de genètica.

Per això ofereix una biblioteca virtual en la que hi ha animacions de diferents conceptes, i que ens poden ser útils per les classes de Biologia de Batxillerat. Aquestes animacions es poden consultar directament o bé es poden descarregar i, d’aquesta manera, utilitzar-les a classe sense necessitat d’estar connectat a la xarxa.

Si bé hi ha una sèrie d’animacions bidimensionals (clonació, seqüenciació del DNA, transformació del DNA, PCR,…), crec que el millor apartat és el que ens presenta animacions en 3-D com, per exemple, les següents:

Empaquetament del DNA (nivell bàsic)

Empaquetament del DNA (nivell avançat)

Replicació del DNA (nivell bàsic)

Transcripció (nivell bàsic)

Traducció (nivell bàsic)

Traducció (nivell avançat)

dolan-dna dnalctranslationbasic_withfx0-tn

Materials de Genètica útils per Biologia i per Ciències per al Món Contemporani

En el portal educatiu de “The University of Utah”, es pot trobar un apartat dedicat a l’ensenyament i aprenentatge de la Genètica, anomenat “Learn Genetics” en el qual hi ha una sèrie de materials, molts d’ells interactius, que crec poden ser útils per les classes tant de Biologia com de Ciències per al Món Contemporani.

Així, a més a més de una àmplia selecció de materials pel professorat, cal destacar les explicacions dels següents temes:

La cèl.lula: aspectes bàsics de l’estructura i el funcionament cel.lular, escala de les unitats mètriques usades en citologia,…

Els cromosomes i l’herència dels caràcters

Biosíntesi de proteïnes

Tecnologia genètica: cèl.lules mare, clonació, teràpia gènica, …

Laboratori vitual: extracció de DNA, tècnica de la recombinació o PCR, tècnica de l’electroforesi en gel, els xips de DNA,…

utah-univutahkaryotype_header