Amb el nom de Revista de Ciències, el professorat del Departament de Ciències Naturals de l’IES Josep Miquel Guàrdia, a Alaior (Menorca), manté des de fa un cert temps, un blog en el qual comenten diferents aspectes i notícies relacionades amb el món científic i la seva actualitat. Però, dins del blog, hi podem trobar una pàgina que considero molt interessant com a eina de reforç i ajuda en l’ensenyament de la Biologia de Batxillerat. S’anomena Llibre de Biologia per 2on de Batxillerat, i consta d’una recopilació de materials propis i/o de diversos autors, incloent diferents apartats dels quals us voldria destacar els següents:

Apunts: Bioelements i biomolècules inorgàniques, Glúcids, Lípids, Proteïnes, Enzims, Àcids nucleics, La cèl.lula, Metabolisme, Fotosíntesi, Fotosíntesi (amb animacions), Conceptes de Genètica, Lleis de Mendel, Genètica molecular, Microbiologia, Virus, Microorganismes, Immunologia.

Animacions (amb la corresponent explicació): Genètica molecular, Replicació del DNA, Transcripció i traducció, Enginyeria genètica, Cicle cel.lular, mitosi i meiosi, Microbiologia, Immunologia, Metabolisme.

Presentacions: Àcids nucleics, La cèl.lula, Sistema immunitari.

Resums esquemàtics: Biologia de segon, Microbiologia.


ies-josep-miquel-guardiabio2batmenorca