En el portal educatiu de “The University of Utah”, es pot trobar un apartat dedicat a l’ensenyament i aprenentatge de la Genètica, anomenat “Learn Genetics” en el qual hi ha una sèrie de materials, molts d’ells interactius, que crec poden ser útils per les classes tant de Biologia com de Ciències per al Món Contemporani.

Així, a més a més de una àmplia selecció de materials pel professorat, cal destacar les explicacions dels següents temes:

La cèl.lula: aspectes bàsics de l’estructura i el funcionament cel.lular, escala de les unitats mètriques usades en citologia,…

Els cromosomes i l’herència dels caràcters

Biosíntesi de proteïnes

Tecnologia genètica: cèl.lules mare, clonació, teràpia gènica, …

Laboratori vitual: extracció de DNA, tècnica de la recombinació o PCR, tècnica de l’electroforesi en gel, els xips de DNA,…

utah-univutahkaryotype_header