Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: glossari

Per aprendre Estadística a nivell de Secundària

Per tal de facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’estadística a l’ensenyament secundari, l’Institut d’Estadística de Catalunya, posa a l’abast del profesorat i alumnat (tant d’ESO com de Batxillerat), un portal anomenat aprenestadistica.gencat.cat, en el qual s’hi poden trobar 25 activitats didàctiques que utilitzen dades reals sobre diferents aspectes del nostre pais, de tota Espanya, i d’Europa. Cadascuna d’aquestes activitats explica com s’ha de fer el plantejament, quin és el seu àmbit i l’objectiu, així com quin són els conceptes estadísticis que s’hi tracten, i quin és el nivell al que s’adreça i un temps indicatiu pel seu desenvolupament.

Si bé es tracta d’un portal d’ús lliure i gratuït, és interessant fer el registre com a usuari ja que, d’aquesta forma, l’alumnat pot guardar l’activitat i continuar-la des de casa seva (us recomano que consulteu l’apartat de “com s’ha d’utilitzar el web”).

Per fer les activitats es disposa d’un Glossari estadístic i un Glossari temàtic, amb definicions i animacions que permeten recordar i entendre els diferents conceptes utilitzats.

Les activitats s’han distribuit en un total de 5 aspectes temàtics, tal com us poso a continuació remarcant alguns dels apartats indicats pel nivell de Batxillerat:

Serveis

Demografia

Societat (probabilitat i atzar)

Economia (mitjana, mediana i desviació estàndard)

Medi ambient (percentatges i mesures de dispersió)


idescat

Les paraules clau per entendre l’EEES o pla Bolonya

Amb l’entrada en vigor dels estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) més conegut com a pla Bolonya, la terminologia universitària experimenta una sèrie de canvis i, per això, ha calgut fer un recull dels termes utilitzats per tal  que la comunitat universitària es vagi acosumant al seu ús i n’entengui el significat. Concretament, el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, han publicat un Glossari de l’espai europeu d’educació superior, com a recull multilingüe (català, castellà, anglès i francès) de les paraules clau per tal de facilitar la comprensió d’aquests nous estudis adaptats al pla Bolonya.

Tal com podeu llegir en la presentació d’aquest Glossari, podeu fer una consulta de la paraula o terme que vulgueu per idioma i per odre alfabètic, o bé mitjançant una cerca interactiva introduïnt la paraula en qüestió en la casella corresponent. Crec interessant assenyalar que, a més a més, d’explicar el significat dels nous termes universitaris, aquesta eina permet la seva correcta traducció als idiomes esmentats.

 

 servei-de-llengues-uab   sllenguest-upc upc

Filosofia en xarxa

Una eina que pot ser útil per l’ensenyament i l’aprenentatge de la matèria de filosofia en els diferents nivells educatius, és una pàgina-web en castellà anomenada Cibernous, i en la que hi podem trobar informació sobre els filòsofs dels diferents períodes històrics, així com diccionaris d’autors i conceptes filosòfics, i una acurada informació d’aquests períodes acompanyada de quadres sinòptics i mapes, que permeten una millor localització dels escenaris on van sorgir els diversos corrents de la matèria en qüestió. Es tracta d’un projecte de filosofia en la xarxa que va ser premiat l’any 2000 pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) i que està dirigit per la professora i editora Elena Díez de la Cortina.

Els principals apartats de que consta, són els següents:

       autors i temes

       períodes històrics i moviments filosòfics

       teoria i praxis de la lògica (amb aplicacions intercatives)

       glossari de termes filosòfics