Per tal de facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’estadística a l’ensenyament secundari, l’Institut d’Estadística de Catalunya, posa a l’abast del profesorat i alumnat (tant d’ESO com de Batxillerat), un portal anomenat aprenestadistica.gencat.cat, en el qual s’hi poden trobar 25 activitats didàctiques que utilitzen dades reals sobre diferents aspectes del nostre pais, de tota Espanya, i d’Europa. Cadascuna d’aquestes activitats explica com s’ha de fer el plantejament, quin és el seu àmbit i l’objectiu, així com quin són els conceptes estadísticis que s’hi tracten, i quin és el nivell al que s’adreça i un temps indicatiu pel seu desenvolupament.

Si bé es tracta d’un portal d’ús lliure i gratuït, és interessant fer el registre com a usuari ja que, d’aquesta forma, l’alumnat pot guardar l’activitat i continuar-la des de casa seva (us recomano que consulteu l’apartat de “com s’ha d’utilitzar el web”).

Per fer les activitats es disposa d’un Glossari estadístic i un Glossari temàtic, amb definicions i animacions que permeten recordar i entendre els diferents conceptes utilitzats.

Les activitats s’han distribuit en un total de 5 aspectes temàtics, tal com us poso a continuació remarcant alguns dels apartats indicats pel nivell de Batxillerat:

Serveis

Demografia

Societat (probabilitat i atzar)

Economia (mitjana, mediana i desviació estàndard)

Medi ambient (percentatges i mesures de dispersió)


idescat