Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: història (Pàgina 1 de 2)

Materials útils per l’estudi de l’impressionisme en Història de l’art

Avui us voldria comentar dues pàgines-web que m’he trobat a la xarxa, i que considero poden ser útils per l’ensenyament i l’aprenentatge del moviment artístic de l’impressionisme, que s’estudia en la programació de segon curs de Batxillerat de la matèria d’Història de l’art.

La primera d’elles correspon a un material educatiu que, amb el títol genèric de “El Impresionismo”, ha publicat el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, i que va obtenir el tercer premi en la convocatòria de “Premios a Materiales Educativos Curriculares de 2006”. És obra de Francisco José Calzado Fernández, professor de l’I.E.S. “Vía de la Plata”, La Bañeza (León), i si la voleu consultar podeu començar, segons sigui el cas, per la guia de l’alumnat o per la guia del professorat. Després ja podeu anar als diferents apartats, com són:

Impressionisme: antecedents, caracterització, mestres, neoimpressionisme, postimpressionisme.

Activitats: exercicis d’autoavaluació i jocs.

Recursos: glossari, cronologia, galeries, bibliografia.

L’altra pàgina-web tracta d’una exposició que, sota el títol de “Impresionismo. Un nuevo Renacimiento”, recórre la història d’aquest moviment artístic a través de les obres mestres dipostades al Musée d’Orsay, i que la Fundación Mapfre va presentar durant els primers mesos de aquest any 2010 a Madrid. En aquest cas crec que pot ser molt interessant fer la corresponent visita virtual.


impressionisme mapfre m-orsay


Gran pinacoteca virtual

La matèria d’Història de l’art és una de les que, les explicacions del professorat, necessiten més del suport de les noves tecnologies per poder visualitzar les obres artístiques que s’han comentat durant les classes. Per això trobo molt interessant com a eina d’ajuda, una pàgina-web anomenada “La Ciudad de la Pintura”, i que es pot considerar com una gran pinacoteca virtual.

En ella hi podem trobar un ampli recull de milers d’obres pictòriques ordenades per autors, museus, cronologia i estils. No hi ha enllaços directes als diferents apartats però, des de la seva pàgina d’inici, podem entrar en qualsevol d’ells mitjançant el desplegable que s’obre en la Galeria principal que trobem en la columna de l’esquerra.

És important resaltar que, de cadascuna de les milers d’obres, hi ha la corresponent fitxa explicativa, amb un visualitzador d’imatge que ens permet ampliar la seva resolució i facilita l’observació dels detalls de la mateixa.

A més a més, aquesta eina d’ajuda al professorat i alumnat, ha estat ideada i és mantinguda per l’associació “Ayúdale a Caminar“, dedicada a la creació de llocs de treball per a persones discapacitades i, per tant, compleix una important tasca social.


ciudadpintura ayudale-a-caminar

Recopilació de recursos didàctics per Història de l’art a Internet

Una de les matèries de Batxillerat sobre la qual es poden trobar més recursos a la xarxa, és sense cap mena de dubte la d’Història de l’art, i això fa que sigui molt fàcil perdre’s enmig de milers de pàgines que poden tractar d’un tema o període artístic sense haver trobat l’objecte que s’estava cercant. Per això va molt bé que hi hagi persones enteses en la matèria, i que es dediquin a ordenar de manera sistemàtica aquesta gran quantitat de recursos.

Des de fa uns quants anys el professor Cristopher Witcombe del Sweet Briar College (Virgínia, USA) es dedica a recopilar els recursos didàctics que, sobre els diferents aspecte de l’Història de l’art, es van publicant a Internet. D’aquesta manera ha aconseguit formar un amplíssim recull d’enllaços que publica en una pàgina anomenada “Art History resources on the web”, i que és un dels llocs, que tracten sobre el tema de l’art, més consultats de la xarxa a nivell mundial.

Dels diferents apartats que hi podeu trobar, us recomano el que està dedicat a museus i galeries d’art ,així com també el de col.leccions de gravats i fotografies.

De qualsevol manera la part principal de la pàgina està dedicada als períodes artístics a nivell històric i geogràfic, que podeu veure ordenats de la manera següent:

       Art prehistòric

       Art a l’antic Orient Mitjà

       Art a l’antic Egipte

       Art a l’antiga Grècia

       Art a l’antiga Roma

       Art paleocristià i bizantí

       Art islàmic

       Art romànic

       Art gòtic

       El Renaixement a Itàlia

       L’art del Renaixement fora d’Itàlia

       L’art barroc

       Art del segle XVIII

       Art del segle XIX

       Art del segle XX

       Art contemporani

       Art a la Xina

       Art al Japó

       Art a l’Índia

       Art al Sudest asiàtic

       Art a l’Àfrica

       Art de les Amèriques

       Art de les cultures del Pacífic

 

arth

Pàgina temàtica d’Història de l’art

Per tal d’ajudar a la didàctica de la matèria d’Història de l’art estudiant els diferents aspectes dels objectes artístics (històrics, estilístics, tècniques de confecció, restauració, col.leccionisme,…), el professor i artista Eduardo Sánchez Alonso, de l’IES Maria Zambrano (Leganés, Madrid), manté des de fa un cert temps una revista electrònica que anomena “La Obra de Arte: conceptos y técnicas”, i que defineix com una pàgina temàtica sobre les diferents arts, les seves característiques específiques i la seva problemàtica. Forma part dels recursos educatius pel professorat que ofereix l’ISFTIC del Ministeri d’Educació, política social i esport, i inclou una gran quantitat de material que pot ser útil tant per l’ensenyament com per l’aprenentatge de l’Història de l’art. Les persones interessades podeu consultar en primer lloc les instruccions d’ús, i després ja us podeu moure pels diferents apartats que són, entre d’altres, els següents:

       Les Arts (Arquitectura, Escultura, Pintura, Arts decoratives, Dibuix i arts de producció i reproducció d’imatges, Col.leccionisme, Museus, Restauració, …..)

       L’Art en l’Història (Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna, Edat Contemporània)

       Les Arts en les cultures no occidentals (Àfrica, Àsia, Oceania)

 

artg-pintur artfromista artbundi1 isftic2

Portal didàctic d’Història

Des de fa uns quants anys, el professor Juan Carlos Ocaña de l’IES Parque de Lisboa (Alcorcón, Madrid), està treballant en l’el.laboració d’un portal monogràfic dedicat a la didàctica de la matèria d’Història en el Batxillerat i que s’anomena HistoriasigloXX.org. És interessant llegir la trajectòria d’aquest portal, i consultar alguns dels seus apartats com ara el de Història de les dones (Sufragisme i Feminisme), el de Història de les relacions internacionals en el segle XX, el de Història de la Unió Europea (amb una versió en anglès i una en portuguès), però sobretot crec interessant treballar amb l’apartat d’Història d’Espanya, en el qual es descriuen els diferents períodes històrics (amb múltiples enllaços als fets i personatges que marquen cada època) i que, en gairebé tots els casos, venen acompanyats d’uns qüestionaris interactius que permeten repassar fàcilment els coneixements adquirits. Els temes en que està dividida aquesta Història d’Espanya són els següents:

       Les arrels: La Hispània Romana  (qüestionari interactiu)

       La península ibèrica a l’Edat Mitjana: Al Andalus (qüestionari interactiu)

       La península ibèrica a l’Edat Mitjana: els Regnes cristians (qüestionari interactiu)

       La Baixa Edat Mitjana: la crisi dels segle XIV i XV (qüestionari interactiu)

       Els Reis Catòlics: la construcció de l’Estat modern (qüestionari interactiu)

       L’Espanya del segle XVI  (qüestionari interactiu)

       L’Espanya del Barroc (qüestionari interactiu)

       El segle XVIII: els primers Borbons (qüestionari interactiu)

       La crisi de l’Antic Règim: 1808-1833 (qüestionari interactiu)

       La construcció de l’Estat Lliberal: 1833-1875 (qüestionari interactiu)

       El règim de la Restauració: 1875-1902 (qüestionari interactiu)

       Alfons XIII: La crisi de la Restauració 1902-1931

       La segona República: 1931-1936 (qüestionari interactiu)

       La Guerra Civil 1936-1939 (qüestionari interactiu)

       Espanya durant el franquisme: 1936-1975 (qüestionari interactiu)

       L’Espanya democràtica 1975-2000 (qüestionari interactiu)


        hecortsheriego  heconstitucion1812hetriunforepublica

« Entrades més antigues