Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: horari (Pàgina 2 de 3)

Selectivitat 2013: calendari dels tràmits de prematrícula, matrícula i dates i horaris dels exàmens

La Secretaria d’Universitats i Recerca ha actualitzat la pàgina amb informació sobre les Proves d’accés a la universitat i, entre altres aspectes, cal destacar la publicació de les dates i els horaris en que tindran lloc aquestes proves de Selectivitat corresponents al curs 2012-2013.

En el Calendari de les PAU 2013 hi podem trobar, a més a més de les dates dels exàmens, la descripció dels tràmits, com són la forma i els terminis de fer la prematrícula (del 20 de febrer al 4 de març en el cas dels estudiants que l’any 2013 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya), la matrícula (del 23 de maig al 3 de juny, també en el cas dels estudiants que l’any 2013 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya), la consulta dels resultats, les sol.licituds de reclamacions, … tant de la convocatòria ordinària (11, 12 i 13 de juny 2013), com de la convocatòria extraordinària (3, 4 i 5 de setembre 2013) .

En aquest apartat dels tràmits que cal fer voldria destacar el de la prematrícula ja que és el primer i que consisteix en el següent:

Prematrícula de les proves.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s’examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

 Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

matèria comuna (Història o Història de la filosofia)

cap de les matèries de modalitat.

Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la fase específica

En l’Horari de les proves s’especifica la durada dels exàmens (una hora i mitja per cada matèria), així com els períodes de descans entre els diferents exàmens que, en aquest model de Selectivitat, és un aspecte important ja que, les persones que s’hi presentin, podran fer fins a 8 proves diferents en el transcurs de 3 dies en sessions de matí i de tarda.

11 de juny / 3 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia”

 

    

Selectivitat 2013: calendari i horari de les proves

Si bé encara no s’ha publicat de forma oficial per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’Oficina de Coordinació de les PAU del Consell Interuniversitari de Catalunya, ja ha comunicat als centres educatius el calendari i horaris de les proves de Selectivitat de l’any 2013 mitjançant un document del qual us transcric tot seguit els punts que tracten de les dates i hores d’aquests exàmens:

Les PAU del batxillerat del curs 2012-2013 tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2013 i els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2013, d’acord amb el calendari i l’horari següent:

 

11 de juny / 3 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia”

 

 

 

Selectivitat 2012, convocatòria de setembre: període de matrícula, calendari i horari de les PAU

Tal com publica la Secretaria d’Universitats i Recerca dins de la seva pàgina sobre les Proves d’accés a la Universitat, els alumnes que vulguin examinar-se de Selectivitat a la convocatòria de setembre d’aquest any 2012, han der fer la corresponent matrícula a les PAU a partir de demà dia 20 de juliol i només fins dilluns dia 23 d’aquest mes. La matrícula s’ha de fer per Internet a través del portal accesnet imprimint el resguard de pagament i pagant les corresponents taxes dins del mateix termini (o sigui entre el 20 i el 23 de juliol de 2012). Cal recordar que, un cop efectuat el pagament, la matrícula ja no serà modificable en cap cas, i que el tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho pot ser la Facultat o Escola on aquest es troba. Serà necessari per tant, consultar (a partir del dia 31 d’agost) el lloc d’examen a la convocatòria de setembre al portal accesnet.

Respecte al calendari i horari de les PAU en la convocatòria de setembre, els exàmens es faran els dies 4, 5 i 6 de setembre d’acord amb el següent horari:

 

4 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30

Disseny

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00

Literatura catalana

Dibuix tècnic

 

5 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30

Literatura castellana

Tecnologia industrial

 

6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia

Física

10.30 – 12.00

Cultura audiovisual

Grec

Biologia

12.30 – 14.00

Anàlisi musical

Economia de l’empresa

Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30

Història de l’art

Electrotècnia

 

    

Selectivitat 2012: calendari i horari de les proves

L’Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha enviat als centres escolars que imparteixen ensenyaments de Batxillerat, una circular amb la normativa de funcionament de la Selectivitat per al curs 2011-2012, i encara que, de moment, no s’ha fet públic de forma oficial a la pàgina web de les PAU, el calendari i horari de les proves ha quedat establert de la manera següent:

Les PAU del batxillerat del curs 2011-2012 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny de 2012 i els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2012, d’acord amb el següent calendari i horari:

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

14 de juny / 6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia, Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

Com en els cursos anteriors, la gestió de la matrícula per a les PAU es realitzarà a través del portal accesnet, quan ho faci públic el Departament d’Economia i Coneixement.

 

  

Selectivitat 2011: calendari i horari de les proves

El Comissionat d’Universitats i Recerca va actualitzar, fa pocs dies, la pàgina amb informació sobre les Proves d’accés a la universitat i, entre altres aspectes, cal destacar la publicació de les dates i els horaris en que tindran lloc aquestes proves de Selectivitat.

En el Calendari de les PAU 2011 hi podem trobar, a més a més de les dates dels exàmens, la descripció dels tràmits, com són la la forma i els terminis de fer la prematrícula, la matrícula, la consulta dels resultats, les sol.licituds de reclamacions, … tant de la convocatòria ordinària (15, 16 i 17 de juny 2011), com de la convocatòria extraordinària (6, 7 i 8 de setembre 2011) .

En l’Horari de les proves s’especifica la durada dels exàmens (una hora i mitja per cada matèria), així com els períodes de descans entre els diferents exàmens que, en aquest nou model de Selectivitat, és un aspecte important ja que, les persones que s’hi presentin, podran fer fins a 8 proves diferents en el transcurs de 3 dies en sessions de matí i de tarda.

 

comissionat2010comissionat-uir1

« Entrades més antigues Entrades més recents »