L’Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha enviat als centres escolars que imparteixen ensenyaments de Batxillerat, una circular amb la normativa de funcionament de la Selectivitat per al curs 2011-2012, i encara que, de moment, no s’ha fet públic de forma oficial a la pàgina web de les PAU, el calendari i horari de les proves ha quedat establert de la manera següent:

Les PAU del batxillerat del curs 2011-2012 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny de 2012 i els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2012, d’acord amb el següent calendari i horari:

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

14 de juny / 6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia, Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia

 

Com en els cursos anteriors, la gestió de la matrícula per a les PAU es realitzarà a través del portal accesnet, quan ho faci públic el Departament d’Economia i Coneixement.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra