El Comissionat d’Universitats i Recerca va actualitzar, fa pocs dies, la pàgina amb informació sobre les Proves d’accés a la universitat i, entre altres aspectes, cal destacar la publicació de les dates i els horaris en que tindran lloc aquestes proves de Selectivitat.

En el Calendari de les PAU 2011 hi podem trobar, a més a més de les dates dels exàmens, la descripció dels tràmits, com són la la forma i els terminis de fer la prematrícula, la matrícula, la consulta dels resultats, les sol.licituds de reclamacions, … tant de la convocatòria ordinària (15, 16 i 17 de juny 2011), com de la convocatòria extraordinària (6, 7 i 8 de setembre 2011) .

En l’Horari de les proves s’especifica la durada dels exàmens (una hora i mitja per cada matèria), així com els períodes de descans entre els diferents exàmens que, en aquest nou model de Selectivitat, és un aspecte important ja que, les persones que s’hi presentin, podran fer fins a 8 proves diferents en el transcurs de 3 dies en sessions de matí i de tarda.

 

comissionat2010comissionat-uir1