Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: imatges

L’arbre de la vida: filogènia i biodiversitat

Un dels apartats de la Biologia amb més atractiu pels investigadors és la filogènia dels diferents grups d’organismes, ja que permet especular sobre els possibles models d’arbre evolutiu que puguin explicar com s’ha arribat a l’enorme biodiveristat actual en el transcurs dels temps a partir de les formes primitives de vida. Això és el que intenta esbrinar el “The Tree of Life Web Project”, en el qual col.laboren biòlegs i naturalistes d’arreu del món i que, de moment, ja ha ultrapassat les 10.000 pàgines d’informacions sobre els diferents organismes. Es tracta d’un  projecte promogut per “The University of Arizona” i que, a més a més dels aspectes purament filogenètics, ens permet disposar d’un amplíssim banc de dades sobre els éssers vius.

Les persones interessades en la seva consulta cal que es mirin en primer lloc l’estructura de les pàgines del projecte, així com les instruccions per consultar-les.

Jo crec que els apartats que poden ser més interessants per la seva aplicació didàctica són els dos següents:

       Filogènia dels organimes eucarionts: Fongs, Briòfits, Pteridòfits, Coníferes, Angiospermes, Metazous (Porífers, Cnidaris, Anèl.lids, Mol.luscs, Artròpodes, Equinoderms, Vertebrats).

       Banc d’imatges, videos i sons: organismes en general (imatges, videos, sons), Fongs (imatges, videos), Plantes (imatges, videos), Metazous en general (imatges, videos, sons), Mol.luscs (imatges, videos), Insectes (imatges, videos), Peixos (imatges, videos), Amfibis (imatges, videos, sons), Aus (imatges, videos, sons), Mamífers (imatges, videos).

 

      univ-arizona               arbre-vida-2

Banc de recursos digitals per ensenyar Biologia

Des de fa alguns anys s’està treballant en “The BIODIDAC Project“, que té com a objectiu la creació d’una espècie de banc d’imatges digitalitzades, vídeos i animacions que puguin ser utilitzades en l’ensenyament de la Biologia. En la realització del projecte hi contribueixen diferents especialistes, i la seva tasca està centralitzada a la Universitat d’Ottawa (Canadà). Actualment hi ha disponibles més de 6.000 dibuixos, diagrames, fotografies, vídeos de difernts espècimens, així com de preparacions microscòpiques molt variades.

Les persones interessades podeu consultar en primer lloc la descripció del projecte, i després podeu anar al cercador per trobar directament el tema que us interessi, o bé podeu anar visualitzant les imatges distribuïdes en els següents apartats:

       Eubacteris

       Protists

       Fongs

       Plantes

       Animals

       Biologia humana

       Histologia