Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: preu

Preus de la matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2014-2015

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica el DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015.

Si el voleu consultar podreu veure que, en el cas dels estudis de Grau, els preus dels crèdits, es distribueixen en tres nivells de coeficient d’estructura docent (la relació de tots els Graus inclosos en cadascun d’aquests 3 nivells la trobareu en l’annex 2 del Decret). Els imports d’aquests crèdits són els següents:

….

Preus per serveis acadèmics de caràcter docent

-1 Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials de grau (adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior) de les universitats públiques de Catalunya

1.1. Els preus dels crèdits corresponents als estudis oficials de grau, es distribuiran en tres nivells de coeficient d’estructura docent segons el que s’especifica en l’annex 2. Els imports d’aquests crèdits són els següents:

1.1.1 Estudis amb coeficient d’estructura docent A (estudis bàsicament de lletres i humanístics com ara Dret, Economia, ADE, Educació, Història, Filologia, …)

Preu per crèdit: 25,27 euros.

1.1.2 Estudis amb coeficient d’estructura docent B (estudis de ciències  i de tipus tècnic com ara Matemàtiques, Física, Enginyeries, Arquitectura, Comunicació audiovisual, etc.)

Preu per crèdit: 35,77 euros.

1.1.3 Estudis amb coeficient d’estructura docent C (estudis de la major part de Graus de la Branca de coneixements de Ciències de la Salut, com són Medicina, Odontologia, Veterinària, Infermeria,…)

Preu per crèdit: 39,53 euros.

….

Cal destacar també que,  quan una persona es matriculi per segona (o successives) vegada d’un mateix crèdit, el preu de la matrícula s’incrementarà de la manera detallada a l’article 7 d’aquest Decret.

També hi haurà un recàrrec en el preu de la matrícula de segons i successius ensenyaments universitaris

Els alumnes de Batxillerat que han obtingut Matrícula d’honor, cal que tinguin en compte el següent apartat:

Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat tenen dret a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits dels que es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L’exercici d’aquest dret no resta subjecte a termini.

DOGC Consell Interuniversitari Catalunya universitats

Preus de la matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2011-2012

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica el DECRET 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012.

Si el voleu consultar podreu veure que, en el cas dels estudis de Grau, els preus dels crèdits, es distribueixen en tres nivells de coeficient d’estructura docent (la relació de tots els Graus inclosos en cadascun d’aquests 3 nivells la trobareu en l’annex 2 del Decret). Els imports d’aquests crèdits són els següents:

Estudis amb coeficient d’estructura docent A (estudis bàsicament de lletres i humanístics com ara Dret, Economia, ADE, Educació, Història, Filologia, …)

Preu per crèdit: 15,16 euros.

Estudis amb coeficient d’estructura docent B (estudis de ciències  i de tipus tècnic com ara Matemàtiques, Física, Enginyeries, Arquitectura, Comunicació audiovisual, etc.)

Preu per crèdit: 21,46 euros.

Estudis amb coeficient d’estructura docent C (estudis de la major part de Graus de la Branca de coneixements de Ciències de la Salut, com són Medicina, Odontologia, Veterinària, Infermeria,…).

Preu per crèdit: 23,72 euros.

Cal destacar també que, a partir d’ara, quan una persona es matriculi per segona (o successives) vegada d’un mateix crèdit, el preu de la matrícula s’incrementarà de la següent manera:

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d’un mateix crèdit en qualsevol universitat, l’import d’aquest crèdit serà el resultant d’aplicar un coeficient al preu del crèdit d’1,5. A partir de la tercera vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit l’import d’aquest serà el resultant d’aplicar un coeficient al preu del crèdit de 3.

També hi haurà un recàrrec en el preu de la matrícula de segons i successius ensenyaments universitaris

S’aplica un coeficient d’1,4 als preus per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-ho, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra