Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: professorat (Pàgina 2 de 3)

Saló de l’Ensenyament, any 2017

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2017, tindrà lloc del 22 al 26 del mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de Batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobre les possibles convalidacions d’alguns crèdits en certes matèries d’aquests Graus. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2017-2018.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 28a edició (amb informació sobre les dateshoraris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada i per grups. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

image_gallery

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2014-2015

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2014-2015, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits. Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

carnet docent

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2012-2013

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2012-2013, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits. Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2010-2011

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, i tal com ja va passar en cursos anteriors, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2010-2011, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus). Les persones que ja el tingueu de cursos anteriors recordeu que, cada curs escolar, cal renovar aquest carnet docent.

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir una fitxa amb les dades corresponents, per tal de generar l’esmentat carnet docent que després haureu d’imprimir.

carnet-docent

Carnet docent per accedir als museus durant el curs 2008-2009

Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, i tal com ja va passar el curs anterior, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2008-2009, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus).

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir les dades corresponents i, un cop el tingueu imprés, s’ha de signar i segellar per part de la direcció del centre escolar en el qual esteu treballant.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

« Entrades més antigues Entrades més recents »