Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: recollida notes

Selectivitat 2014: nombre d’estudiants matriculats, dates de consulta i recollida de les notes

Com ja sabeu demà, dia 11 de juny, comencen les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa la Secretaria per a Universitats i Recerca mitjançant una nota de premsa, s’hi han matriculat més de 31.000 persones, unes 900 més que l’any passat, tenint en compte que  n’hi ha més de 3.200 procedents de Cicles Formatius de Grau Superior que només s’examinaran d’alguna (o d’algunes) de les matèries de la fase específica.

Els alumnes estan distribuïts en un total de 153 tribunals i, com ja es va fer l’any passat, hi haurà un Tribunal únic a Barcelona que acollirà 243 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar informació sobre la distribució horària dels diferents exàmens, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

–         27 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

–       30 de juny: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat o el CFGS.

sele2012  pau (sobre les)

Selectivitat 2013: estudiants matriculats, i dates de consulta i recollida de les notes

Com ja sabeu demà, dia 11 de juny, comencen les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa la Secretaria per a Universitats i Recerca mitjançant una nota de premsa, s’hi han matriculat més de 30.000 persones, en una xifra molt similar a l’any passat, tenint en compte que  n’hi ha més de 3.100 procedents de Cicles Formatius de Grau Superior que només s’examinaran d’alguna (o d’algunes) de les matèries de la fase específica.

Els alumnes estan distribuïts en un total de 151 tribunals i, com ja es va fer l’any passat, hi haurà un Tribunal únic a Barcelona que acollirà 210 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar informació sobre la distribució horària dels diferents exàmens, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

–       28 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

–       1 de juliol: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat o el CFGS.

sele2012pau (sobre les)

Selectivitat 2010: estudiants matriculats, i dates de consulta i recollida de les notes

Com ja sabeu la pròxima setmana es faran les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa el Comissionat per a Universitats i Recerca, s’hi han matriculat gairebé 26.500 persones (una mica menys que l’any passat), la majoria de les quals han acabat el batxillerat aquest any, i només una petita proporció repeteixen les proves perquè les van suspendre o bé per millorar nota.

Això sí cal tenir en compte que, aquest any amb el nou model de les PAU, és interessant fixar-se en el nombre de persones que es presentaran a alguna/es de les matèries de la fase específica (o sigui s’hi examinaran de forma voluntària), i que constitueix un 91,44% o sigui una àmplia majoria del total d’alumnes matriculats/des a Selectivitat.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar àmplia informació sobre les diferències de les noves PAU amb les d’anys anteriors, així com també de la distribució horària dels diferents exàmens, i la procedència d’alumnes per comarques, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

25 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part del Comissionat d’Universitats i Recerca.

28 de juny: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat.


comissionat2010comissionat-uirpau-2009-juny