Ara que estem a punt de començar un nou curs, potser val la pena de consultar alguns del materials que es poden aplicar de forma general a qualsevol tipus d’ensenyament, com és el cas de la pàgina web que, amb el títol de “Aprender a estudiar”, publica el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), i que és obra de Raúl Martínez (professor del Colegio Villa de Móstoles). Es tracta d’un material que es pot comentar a les primeres sessions de tutoria i que consta de diferents apartats (com prendre apunts, tècniques de lectura, tècniques memorístiques, esquemes i resums, preparació d’exàmens, selectivitat, elaboració de treballs, exposicions orals,…), alguns dels quals van acompanyats d’activitats pràctiques.  En qualsevol cas, abans de començar a treballar qualsevol d’aquests apartats, és convenient consultar la guia didàctica pel professorat i les instruccions de d’us i funcionament que hi ha a la guia de l’alumne.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra