El professor Pablo Acosta Robles, de l’IES Los Remedios (Ubrique, Cádiz), manté una pàgina web que, amb el nom de “RECURSOS T.I.C. PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN SECUNDARIA”, inclou una sèrie d’apartats que poden ser molt útils per l’ensenyament d’algunes matèries d’aquesta especialitat de Ciències Naturals, i que són el resultat d’una tasca ingent de recopilació d’apunts, dades i aplicacions de tot tipus.

Així voldria destacar la part que dedica a la matèria de Ciències de la Naturalesa de 1r d’ESO, ja que amb el nom de “Science of 1º ESO” explica els diferents temes d’aquesta assignatura en anglès (fixeu-vos en l’apartat “Let’s learn to describe Nature in English”) tant per l’alumant com pel professorat.

Ja en castellà, també dedica una part a la matèria de Biologia i Geologia de 3r d’ESO (amb els corresponents apunts en pdf), i a la de Biologia i Geologia de 4t d’ESO (apunts en pdf també), amb activitats i exercicis pels diferents temes de les 2 assignatures. A més a més, ha començat a treballar sobre la nova matèria de Ciències per al Món Contemporani de 1r de Batxillerat.

Però jo us voldria recomanar sobretot la part que dedica a les Ciències de la Terra i Medi ambient de Batxillerat ja que, a més a més dels apunts en pdf,  va desenvolupant els diversos temes amb presentacions en Power point i amb múltiples activitats i animacions. Hi trobareu els següents apartats:

       Geosfera

       Atmosfera

       Hidrosfera

       Biosfera

       Humanitat i medi ambient

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra