El Comissionat d’Universitats i Recerca ha començat, fa pocs dies, a actualitzar la informació que, sobre l’estructura dels exàmens, publica en l’apartat d’Exàmens i informació de les matèries de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) que tindran lloc l’any 2011. Tenint en compte que, el passat curs 2009-2010, va ser el primer en que es va fer el nou sistema de Selectivitat, crec interessant comprovar si l’estructura dels exàmens de les diferents matèries ha estat modificada, per tal de poder preparar millor l’alumnat per a la superació de les PAU. A més a més, en alguns casos, es pot consultar documents adjunts sobre llistats d’obres, lectures prescriptives, i/o models d’examen per aquesta Selectivitat de l’any 2011.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar el següent llistat:


Llengua catalana (orientacions, preguntes més freqüents sobre la prova)

Llengua castellana (orientacions, preguntes més freqüents sobre la prova)

Literatura catalana (lectures prescriptives)

Literatura castellana (lectures prescriptives)

Anglès

Francès

Alemany

Italià

Llatí (orientacions per a l’examen)

Grec (orientacions per a l’examen)

Matemàtiques (orientacions per a l’examen)

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (orientacions per a l’examen)

Economia de l’empresa (orientacions per a l’examen)

Física (orientacions per a l’examen)

Química (indicacions sobre formulació, model de prova A, model B)

Biologia (orientacions per a l’examen)

Ciències de la Terra i medi ambient

Història

Història de la Filosofia

Geografia (orientacions per a l’examen)

Història de l’Art (llistat d’obres, comentaris noves obres, model de prova)

Anàlisi musical

Dibuix artístic

Disseny

Cultura audiovisual (model de prova)

Dibuix tècnic (model de prova)

Tecnologia industrial (orientacions per a l’examen)

Electrotècnia (orientacions per a l’examen)


 

comissionat2010 comissionat-uir pau-setembre-2010