A punt d’acabar ja el segon trimestre de batxillerat i d’entrar en la fase definitiva del curs, una de les preocupacions dels alumnes és preparar els exàmens finals, sobretot a segon de batxillerat, ja que són el primer pas cap a les Proves d’Accés a la Universitat, la prova “reina” del curs.

Ben segur que en el decurs de l’ESO i el Batxillerat us hauran donat molts consells sobre com preparar els exàmens, però segon de Batxillerat té l’afegit que al mes de maig cal fer proves globals que inclouen tot el temari del curs i això afegeix dificultat a la preparació.

En aquest “post” us ajudarem a preparar els exàmens, tenint en compte que no hi ha un mètode únic i que cada matèria i alumne té les seves característiques específiques. Us donarem uns trets generals senzills i que poden ser útils de manera universal, és a dir, per tothom i per a totes les matèries.

  1. Atenció a classe. L’examen es comença a aprovar entenent els continguts impartits a classe. Perdre el fil de l’explicació pot comportar dificultats d’aprenentatge i memorització.
  2. Estudi o repàs de les matèries del diaPassar apunts, fer resums, llegir el llibre o material didàctic pot ajudar a anar introduint els conceptes al cervell, el nostre “disc dur”.
  3. Resoldre dubtes immediatament. Tant a classe o fora de classe hem de demanar al professor que ens ajudi amb els conceptes que no hàgim entés. No fer-ho és provocar un “forat” en els nostres coneixements que ens pot perjudicar.
  4. Organitzar-se l’estudi dies abans dels exàmensDesordre és igual a descontrol i descontrol és igual a angoixa i sensació que no arribem a tot. L’agenda pot ser la nostra gran aliada.
  5. Sempre que sigui possible, allunyar-nos de tot allò que ens pugui distreure en la preparació dels exàmens. Evitem aquelles situacions que ens puguin restar hores d’estudi i desmuntar la nostra organització.
  6. No estar contínuament pensant, parlant i obsessionats pels exàmens. Pot arribar un moment en què això ens tensioni més del necessari. Busquem ocupacions que ens relaxin i ens ajudin a recuperar-nos del temps d’estudi.
  7. Procurem dormir les hores necessàries, sobretot els dies abans de les proves. Les nits en blanc a base de cafès no són en absolut recomanables.
  8. La tarda abans de l’exàmen intentem només repassar i no introduir nous conceptes. Un breu repàs ens ajudarà a consolidar els nostres coneixements.
  9. El moment abans de l’examen, cal no pensar en els continguts i distreure la nostra atenció en coses que no ens alterin el pols.  Si pensem en els continguts i no els recordem, ens posarem nerviosos i no és bo entar a l’examen pensant “ai, que no em sé res!”.
  10. Si hem fet bona preparació, cal confiar en les nostres possibilitats i capacitats. La feina ben feta gairebé sempre dona bons resultats.