Per tal de clarificar alguns aspectes de la nota informativa referent a les proves d’accés a la universitat 2017, des de l’Oficina d’Accés a la Universitat, s’ha enviat un Comunicat als centres educatius donant un seguit d’aclariments per tal d’intentar resoldre els dubtes sorgits entre el professorat i l’alumnat a rel de l’esmentada nota informativa del 8 de febrer.

Els punts més importants del Comunicat emès són els següents:

… per a la convocatòria 2017, la prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat mantindrà l’estructura d’anys anteriors. Com fins ara, la prova tindrà dues fases. Una obligatòria per a l’accés a la universitat, que és la fase general i una altra de voluntària per apujar la nota, que correspon a la fase específica.

A la fase general, obligatòria si es vol accedir a la universitat, els alumnes s’hauran d’examinar, com fins ara, de 5 matèries.

D’aquestes, quatre són matèries generals de batxillerat:

– Llengua catalana i literatura.

– Llengua castellana i literatura.

Llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès, italià.

– Història o Història de la filosofia, a triar una d’elles.

La cinquena matèria és una de les matèries comunes d’opció. Per tant, independentment del batxillerat cursat, els alumnes poden triar entre:

– Llatí

– Matemàtiques

– Matemàtiques aplicades a les ciències socials

– Història i fonaments de les arts / Història de l’art

 

Pel que fa a la fase específica, que és de caràcter voluntari, els alumnes poden triar, com fins ara, com a màxim tres matèries. Aquestes matèries són:

– Anàlisi musical

– Biologia

– Ciències de la terra

– Cultura audiovisual

– Dibuix artístic

– Dibuix tècnic

– Disseny

– Economia d’empresa

– Electrotècnia

– Física

– Geografia

– Grec

– Història de l’art

– Literatura castellana

– Literatura catalana

– Llatí

– Matemàtiques

– Matemàtiques aplicades a les ciències socials

– Química

– Tecnologia industrial

 

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, tampoc no canvien les assignatures que poden ser triades per a la ponderació de la fase específica, podent-se usar les mateixes que els anys anteriors, incloses les que ara són comunes d’opció. És a dir, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació sigui igual o superior a 5, com a la resta de matèries de fase específica.

Pel que fa a les matèries, l’estructura, el contingut i els criteris d’avaluació aplicats a la convocatòria 2017, seran els mateixos que en convocatòries anteriors.

Cal esperar que, ben aviat, es facin públics els calendaris dels diferents processos relacionats amb la Selectivitat com són la prematrícula, matrícula i preinscripció universitària.

pau (sobre les)  sele2012