En el transcurs dels últims anys, hi ha hagut una sèrie de canvis en l’estructura geopolítica a nivell d’Espanya, Europa i la resta del món. Per això, crec interessant el material que, amb el títol de Mapes Flash interactius (castellano, english, français), ha elaborat el professor Enrique Alonso, i que consisteix en un conjunt de jocs didàctics que, amb diferents nivells de dificultat, permeten treballar els noms i la ubicació de les comarques, províncies i comunitats autònomes de l’estat espanyol, així com els països de la resta d’Europa i del món sencer. Naturalment, també hi ha mapes amb referència al relleu, rius i altresaspectes de Geografia física i tots ells estan actualitzats. 

mmundi_peq.jpg