En aquestes alçades de curs, els molts alumnes que tenen previst cursar alguns dels ensenyaments de Formació Professional, ja s’estan preparant per superar les proves d’accés als Cicles formatius. Per això crec convenient que facin una ullada als exàmens que, de les diferents matèries, es van proposar en les convocatòries d’anys anteriors. Per fer-ho poden entrar a la pàgina web de la Direcció General de la Formació Professional específica, i dins del menú que hi ha a la part esquerra, accedir a Cicles formatius i quan s’obri la nova pàgina, entrar a l’apartat de Proves d’accés on podran trobar les mostres de les convocatòries dels anys 2004, 2005 i 2006, tant de les proves pels Cicles Formatius de Grau mitjà (CFGM), com pels Cicles Formatius de Grau superior (CFGS) en les seves diferents especialitats.

Us aconsello que, per mirar-los amb detall, us guardeu tots els documents que se us obriran en format pdf ja que, en anys anteriors, aquestes mostres o algunes d’elles, s’han eliminat de la pàgina en qüestió.

També és convenient consultar els canvis en les proves d’accés a cicles per aquest any 2007.

menu_tit.gif