Les persones que, en els pròxims dies, aprovin els exàmens finals de segon de Batxillerat o bé de Cicles Formatius de Grau Superior, i que vulguin cursar estudis universitaris, hauran de participar en el procés de preinscripció que començarà el dia 29 de maig.

Per això el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, a través del Comissionat per a Universitats i Recerca, ha fet pública la informació general sobre el procés de prienscripció de l’any 2007, així com de les vies i dels terminis en que es pot fer aquesta preinscripció. Cal tenir en compte que alguns centres universitaris exigeixen la superació de proves d’aptitud personal per poder matricular-se en ells.

També és interessant consultar els terminis de la matrícula en els centres universitaris pel curs 2007-2008, així com també el quadre comparatiu de la nota de tall en 1a assignació (juny de 2006) amb la nota d’accés de la última assignació pel curs 2006-2007, per tal que vegeu com evolucionen aquestes notes de tall en el transcurs de l’estiu.

univ-i-rec.jpg